Kurs wiosenny

Utworzono: czwartek, 16, luty 2017 12:55
Mariusz Sulewski

OŻ PTTK Pasat

zaprasza na

Kurs na stopień żeglarza jachtowego

kurs1Kurs będzie obejmował pełen zakres programu szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego:

- wykłady teoretyczne (marzec, kwiecień) w świetlicy OŻ PTTK Pasat na Brdyujściu

- zajęcia praktyczne na jachtach omega i nash (weekendy w maju i czerwcu w Pieczyskach)

Kurs zakończy się egzaminem na patent żeglarza jachtowego

Cena kursu: 900 pln

Dla członków PASATU odpłatność za kurs 750 pln

dodatkowo każdy przystępujący do egzaminu zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za egzamin i wydanie patentu (wysokość opłaty zgodna z rozporządzeniem ministra sportu)

Spotkania organizacyjne odbędą się

09 marca o godzinie 17.00

16 marca o godzinie 17.00

 

na przystani Pasatu w Bydgoszczy przy ul. Witebskiej 4.

 

Szczegółowe informacje: tel. 661428437 lub 501306345 oraz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z A P R A S Z A M Y