CoalaWeb Traffic

1.png0.png6.png0.png3.png1.png1.png
Dziś157
Wczoraj183
W tym tygodniu720
W tym miesiącu3355
Razem1060311

Visitor Info

  • IP: 34.236.38.146
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

22-08-19

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

O PUCHAR ODDZIAŁU ŻEGLARSKIEGO PTTK PASAT

1)            ORGANIZATOR REGAT

Zarząd Oddziału Żeglarskiego PTTK „PASAT (OŻ PTTK „PASAT”) w Bydgoszczy ul. Sułkowskiego 22/5.

2)            MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty zostaną przeprowadzone na Zalewie Koronowskim (Port Jachtowy OŻ PTTK „PASAT”) dniu 24.08.2019 r.

3)            PRZEPISY – KLASY JACHTÓW

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami  regat turystycznych PZŻ.

Instrukcję żeglugi otrzymają sternicy w czasie zgłoszenia ostatecznego.

Od 23 sierpnia instrukcja żeglugi wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń KR.

24 sierpnia o godz. 10.15 na odprawie sterników podana zostanie trasa regat ustalona przez sędziego.

W regatach przewiduje się klasy: T1; T2; T3; VENUS; OMEGA; WOLNA.

Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na 3.

4)            REGUŁY UCZESTNICTWA

W regatach mogą startować załogi klubowe jak i żeglarze nie zrzeszeni o ile spełniają następujące warunki:

- posiadają odpowiednie patenty żeglarskie, zgłoszony do regat jacht jest odpowiednio oznakowany

- ilość członków załogi na jachtach kabinowych wynosi przynajmniej 2 osoby , a w klasie OMEGA – 3 osoby;

- wszystkie osoby zgłoszone do załogi mają obowiązek wystartować we wszystkich wyścigach, a zmiana

w załodze dozwolona jest tylko w nagłych przypadkach za zgodą komisji sędziowskiej.


5)            ZGŁOSZENIA

Wstępne do 22 sierpnia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostateczne przyjmowane będą w dniu 23 sierpnia do godz. 18.00 do 20.00,

w dniu 24 sierpnia od godz. 8.00 do 9.00 w siedzibie KR.

 6)            PROGRAM REGAT

- uroczyste otwarcie regat – godz. 10.00;   start do pierwszego biegu godz. 11.00

- przewidywane zakończenie regat ok. godz. 17.00.

Po zakończeniu regat planowana jest żeglarska biesiada

7)            NAGRODY

- za zajęcie miejsc I – III przewidywane są puchary i dyplomy

- za zajęcie I miejsca nagrody rzeczowe;

9)            WPISOWE

Wpisowe do regat wynosi 40 PLN od jachtu. Dla załóg jednoosobowych 30 PLN.

Członkowie OŻ PTTK „PASAT” - bezpłatnie

10)         PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłoszenie do regat jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku przez organizatora we wszystkich materiałach dotyczących regat, jak również wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją regat i ogłoszeniem (publikacją) wyników.

11)         ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆI

Uczestnicy regat biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika regat od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Organizator regat nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez uczestnika regat.

12)         KONTAKT

a) Oddział Żeglarski PTTK „PASAT” ul. Sułkowskiego 22/5; 85-655 Bydgoszcz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

b) Komandor Regat -kol. Mariusz SULEWSKI tel. 661428437 .

W roku 2019 nie ulega zmianie wysokość składek członkowskich:

- normalna 145,00 pln (w tym 55,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 90,00 pln składki oddziałowej)

- ulgowa 80,00 pln (w tym 30,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

Do opłacania składki ulgowej uprawnieni są:

- jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

- osoby pobierające świadczenia przedemerytalne,
- bezrobotni.

- ulgowa młodzieżowa 75,00 pln (w tym 25,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

 Do opłacania składki ulgowej młodzieżowej uprawnieni są:

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,

Członkowie, którzy składkę PTTK opłacili w innym Oddziale płacą tylko składkę oddziałową.

Zasady dotyczące płacenia składki oddziałowej:

1) w przypadku przynależności do OŻ PTTK „PASAT” więcej niż jednej osoby z najbliższej rodziny składkę oddziałową opłaca tylko jeden członek rodziny. Dla potrzeb niniejszej uchwały za najbliższego członka rodziny uważa się pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym:

a)współmałżonków;

b)uczące się w szkołach dzieci własne i przysposobione, jednak nie starsze, jak 25 lat;

c)uczące się w szkołach rodzeństwo, jednak nie starsze, jak 25 lat

2) jeżeli jeden z współmałżonków lub rodzic nie spełnia warunków do ulgi to składkę opłaca się normalną;

3) składki oddziałowej nie płacą osoby zwolnione na mocy innych uchwał Walnego Zjazdu.

Składki prosimy opłacać na konto Oddziału:

26 1240 1183 1111 0010 7276 1790

z podaniem w tytule wpłaty: składka członkowska oraz imienia i nazwiska osoby której wpłata dotyczy. 

Osoby, które nie opłaciły składki za 2018 rok winny uczynić to do końca roku kalendarzowego. Ostatecznie składki za rok 2018 można uregulować  do końca marca roku 2019. Po tym okresie zgodnie ze Statutem PTTK osoby zalegające zostaną skreślone z listy członków Oddziału.

W razie wątpliwości co do opłacenia składki prosimy o zapytanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że w razie nieopłacenia bieżącej składki do 31 marca na mocy statutu PTTK zawiesza się wszelkie prawa wynikające z członkowstwa w PTTK (w tym również ubezpieczenie NNW związane z legitymacją PTTK). Przywrócenie uprawnień następuje dopiero po zapłaceniu składki.

Dziękujemy wszystkim, którzy w mijającym sezonie skorzystali z usług portowych oferowanych przez OŻ PTTK PASAT na przystani w Pieczyskach. Jednocześnie informujemy, że można już składać wnioski o przyznanie miejsc na sezon 2019 (zakładka Przydział miejsc 2019 w menu).

Obowiązek złożenia wniosku dotyczy również dotychczasowych stałych klientów.

Przypominamy również o konieczności niezwłocznego uregulowania zaległych opłat za usługi portowe w mijającym sezonie zgodnie z zawartymi umowami. W razie wątpliwości co do stanu rozliczeń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nieterminiowe regulowanie zaległości może skutkować odmową przydzielenia miejsca w porcie w przyszłym sezonie.

Zarząd OŻ PTTK PASAT

Przypominamy Członkom OŻ PTTK "PASAT", że zgodnie ze Statutem każdy Członek, który nie opłaci zaległej składki za 2018 rok do 31.03.2019 zostaje z mocy statutu skreślony z listy członków OŻ PTTK PASAT.

 

Zarząd OŻ PTTK "PASAT"

Informujemy, że od 1.04.2017 zmianie ulega numer rachunku bankowego OŻ PTTK "PASAT".

Nowy numer konta to:

 

26 1240 1183 1111 0010 7276 1790 (Pekao S.A.)

Prosimy o wpłacanie składek członkowskich oraz opłat za usługi na nowy rachunek.

 

 

Podkategorie

Design byFxDesign Producent rolet