Zainteresowanych                 Kursem na stopień żeglarza jachtowego prosimy o kontakt  pod nr tel 501-306-345             ZAPRASZAMY

Menu PASAT


Licznik odwiedzin

1019506
Dziś na witrynieDziś na witrynie194
WczorajWczoraj318
W tym tygodniuW tym tygodniu166
W tym miesiącuW tym miesiącu3560
Od początkuOd początku1019506
CREATED_STAT_ALT: 2015-11-22T13:01:25+00:00
54.224.103.239
Zalogowani 0
Goście 18
Aktualnie na stronie
-

Rozliczenie prac 2014

Przedstawiamy listę osób, które rozliczyły się z prac na rzecz Oddziału za rok 2014. Członkowie Oddziału, którzy nie zostali wymienieni w poniższej tabeli proszeni są o pilny kontakt z Wiceprezesem kol. Tadeuszem Furmanem celem rozliczenia czasu pracy, względnie opłacenia dodatkowej składki wysokości 15 złotych za każdą nieprzepracowaną godzinę. Jednocześnie informujemy, że umowy o usługi portowe z członkami, którzy nie rozliczyli prac za zeszły rok mogą zostać podpisane według cennika dla niezrzeszonych.

Imię, nazwisko

Plan

Wykonanie

Zenon Bielun

10

Zaliczone

Michał Buzalski

10

Zaliczone

Krzysztof Marek Chroł

10

Zaliczone

Janusz Józef Cichański

10

Zaliczone

Małgorzata Elżbieta Czaplicka

10

Zaliczone

Wiesław Dontsch

10

Zaliczone

Waldemar Bernard Drążkowski

10

Zaliczone

Lech Adam Filipp

10

Zaliczone

Wiesław Józef Fiutowski

10

Zaliczone

Tadeusz Furman

10

Zaliczone

Romuald Galor

10

Zaliczone

Jerzy Andrzej Gierszewski

10

Zaliczone

Ryszard Grzegorzewski

-

Zaliczone

Józef Gumienny

10

Zaliczone

Janusz Witold Huss

-

Zaliczone

Żaneta Leokadia Huss

-

Zaliczone

Bogdan Iwanow

10

Zaliczone

Barbara Katarzyna Iwańska

10

Zaliczone

Jan Kuras

10

Zaliczone

Mariusz Kwiatkowski

10

Zaliczone

Renata Maria Laskowska

10

Zaliczone

Krzysztof Kazimierz Laskowski

10

Zaliczone

Jacek Laskowski

10

Zaliczone

Marcin Leszek Łażewski

10

Zaliczone

Włodzimierz Łażewski

10

Zaliczone

Ignacy Marzecki

10

Zaliczone

Bogdan Feliks Matuszewski

-

Zaliczone

Maciej Migała

10

Zaliczone

Tadeusz Jerzy Mrozek

10

Zaliczone

Andrzej Bronisław Noniewicz

-

Zaliczone

Franciszek Ostropolski

10

Zaliczone

Eugeniusz Ostrowski

10

Zaliczone

Rafał Piotr Pieńkowski

10

Zaliczone

Kinga Kamila Pilarska

10

Zaliczone

Arkadiusz Piotrowski

10

Zaliczone

Dawid Piotrowski

10

Zaliczone

Dariusz Piotrowski

10

Zaliczone

Przemysław Piotrowski

10

Zaliczone

Maciej Ferdynand Radomski

10

zaliczone

Agnieszka Reiwer-Przepierska

10

Zaliczone

Tadeusz Rychlicki

10

Zaliczone

Mirosław Jerzy Rygielski

10

Zaliczone

Andrzej Edward Sikorski

10

Zaliczone

Zdzisław Skorupski

10

Zaliczone

Janusz Jacek Smyk

10

Zaliczone

Andrzej Witold Strzyżowski

10

Zaliczone

Mariusz Krzysztof Sulewski

10

Zaliczone

Tadeusz Heronim Szukiel

10

Zaliczone

Stanisław Adam Śleszycki

10

Zaliczone

Bogusław Jan Śmiegiel

10

Zaliczone

Jolanta Regina Śmiegiel

10

Zaliczone

Ireneusz Jan Walkowiak

10

Zaliczone

Rafał Krystian Walkowiak

10

Zaliczone

Andrzej Wiatrowski

10

Zaliczone

Tadeusz Józef Wierczewski

-

Zaliczone

Henryk Wronko

10

Zaliczone

Jarosław Adam Zagdan

10

Zaliczone

Bogdan Zdanowicz

-

Zaliczone

Zmiany w składzie Zarządu

W związku ze śmiercią kolegi Piotra Lawer, dotychczasowego Wiceprezesa OŻ PTTK "PASAT", Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 roku postanowił nie kooptować nowego członka Zarządu na zwolnione miejsce. Jednocześnie Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę powierzającą funkcję Wiceprezesa OŻ PTTK "PASAT" ds. technicznych koledze Tadeuszowi Furman. Uchwała została podjęta jednogłośnie z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego Statutu OŻ PTTK "PASAT" oraz Ordynacji Wyborczej PTTK.

Składki 2017

W roku 2017 nie zmieniają się wysokości składek członkowskich PTTK:

- normalna 135,00 pln (w tym 45,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 90,00 pln składki oddziałowej)

- ulgowa 75,00 pln (w tym 25,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

Do opłacania składki ulgowej uprawnieni są:

- jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

- osoby pobierające świadczenia przedemerytalne,
- bezrobotni.

- ulgowa młodzieżowa 70,00 pln (w tym 20,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

 Do opłacania składki ulgowej młodzieżowej uprawnieni są:

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,

 

Członkowie, którzy składkę PTTK opłacili w innym Oddziale płacą tylko składkę oddziałową.

Zasady dotyczące płacenia składki oddziałowej:

1) w przypadku przynależności do OŻ PTTK „PASAT” więcej niż jednej osoby z najbliższej rodziny składkę oddziałową opłaca tylko jeden członek rodziny. Dla potrzeb niniejszej uchwały za najbliższego członka rodziny uważa się pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym:

a)współmałżonków;

b)uczące się w szkołach dzieci własne i przysposobione, jednak nie starsze, jak 25 lat;

c)uczące się w szkołach rodzeństwo, jednak nie starsze, jak 25 lat

2) jeżeli jeden z współmałżonków lub rodzic nie spełnia warunków do ulgi to składkę opłaca się normalną;

3) składki oddziałowej nie płacą osoby zwolnione na mocy innych uchwał Walnego Zjazdu.

Składki prosimy opłacać na konto Oddziału:

26 1240 1183 1111 0010 7276 1790

 

 

z podaniem w tytule wpłaty: składka członkowska oraz imienia i nazwiska osoby której wpłata dotyczy. 

 

Osoby, które zalegają z opłatą składki za rok 2016 mogą uregulować zaległość do końca marca roku 2017. Po tym okresie zgodnie ze Statutem PTTK zostaną skreślone z listy członków Oddziału.

 

Przypominamy, że w razie nieopłacenia bieżącej składki do 31 marca na mocy statutu PTTK zawiesza się wszelkie prawa wynikające z członkowstwa w PTTK (w tym również ubezpieczenie NNW związane z legitymacją PTTK). Przywrócenie uprawnień następuje dopiero po zapłaceniu składki.