Oddział Żeglarski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „PASAT” jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadająca osobowość prawną i działającą na podstawie Statutu PTTK oraz własnego.

 

OŻ PTTK „PASAT” powstał i funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104).

W celu zapewnienia środków do realizacji celów statutowych OŻ PTTK „PASAT” prowadzi również pomocniczą działalność gospodarczą.

 

OŻ PTTK „PASAT” jest członkiem Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

 

KRS:  0000417519

NIP:  554-291-79-67

REGON:  341267093

Konto:  Pekao S.A. 26 1240 1183 1111 0010 7276 1790