Informacje dotyczące składek członkowskich 2023

W roku 2023 wysokość składek członkowskich wzrasta zgodnie z Uchwałą ZG PTTK nr 285/XIX/2022

– normalna 165,00 pln (w tym 75,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 90,00 pln składki oddziałowej)

– ulgowa 101,00 pln (w tym 51,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

– ulgowa młodzieżowa 86,00 pln (w tym 36,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

Przypominamy, że ważność składki PTTK opłaconej w 2022 roku wygasa z końcem marca 2023

Do opłacania składki ulgowej uprawnieni są:

  • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
  • jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
  • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • bezrobotni.

Członkowie, którzy składkę PTTK opłacili w innym Oddziale płacą tylko składkę oddziałową.

Zasady dotyczące płacenia składki oddziałowej:

  • w przypadku przynależności do OŻ PTTK „PASAT” więcej niż jednej osoby z najbliższej rodziny składkę oddziałową opłaca tylko jeden członek rodziny. Dla potrzeb niniejszej uchwały za najbliższego członka rodziny uważa się pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

a) współmałżonków;

b) uczące się w szkołach dzieci własne i przysposobione, jednak nie starsze, jak 25 lat;

c) uczące się w szkołach rodzeństwo, jednak nie starsze, jak 25 lat

  • jeżeli jeden z współmałżonków lub rodzic nie spełnia warunków do ulgi to składkę opłaca się normalną;
  • składki oddziałowej nie płacą osoby zwolnione na mocy innych uchwał Walnego Zjazdu.

Składki prosimy opłacać na konto Oddziału:

26 1240 1183 1111 0010 7276 1790

z podaniem w tytule wpłaty: składka członkowska oraz imienia i nazwiska osoby której wpłata dotyczy.

|

Relacja z Regat Pamięci 2022

W dniach 10 – 11 września 2022 roku w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim rozegrano XXII już edycję Regat Pamięci poświęconych pamięci znanych bydgoskich żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę. Głównym organizatorem regat w tym roku był Oddział Żeglarski PTTK „Pasat”.  Współorganizatorami były Bydgoski Klub Żeglarski oraz Klub Żeglarski Wind Koronowo. Patronat nad regatami objął prezes ENEA Nowa Energia Krzysztof Czaban, który ufundował puchary w Wyścigu o Błękitną wstęgę Zalewu Koronowskiego oraz upominki rzeczowe dla zdobywców miejsc 1-3 w poszczególnych klasach. Puchary ufundowały także wszyscy współorganizatorzy.

Do regat zgłosiły się 34 jachty (87 uczestników) w klasach: T-1, T-2, T-3, Omega, Finn i Wolna.

10 września przywitał nas wyjątkowo nieżeglarską pogodą – brakiem wiatru, ale za to z deszczem. Po uroczystym rozpoczęciu, podczas którego odczytano listę ponad 60 nazwisk działaczy żeglarskich, którzy odeszli na wieczną wachtę; komandorzy klubów i zaproszeni goście udali się na Rejs Pamięci statkiem NIVA, podczas którego tradycyjnie rzucono na wodę wieniec. Niestety brak wiatru spowodował, że uczestnicy regat czekali na brzegu. Po godzinie 13.00 sędzia główny Patryk Romanowski zadecydował o starcie. Przy słabym wietrze udało się rozegrać tylko jeden wyścig.

W sobotni wieczór uczestnicy regat spotkali na żeglarskiej biesiadzie przy szantach granych przez zespół Własny Port. 

11 września pogoda zdecydowanie się poprawiła i wyścig o Błękitną Wstęgę Zalewu Koronowskiego i Puchar Prezesa ENEA Nowa Energia odbył się bez przeszkód. Trasa wyścigu rozstawiona została pomiędzy Pieczyskami a Wielonkiem. W międzyczasie zawodnicy klasy Finn rozegrali 4 krótkie wyścigi, które zaliczone zostały do klasyfikacji dla klasy Finn.

W wyścigu o Błękitną Wstęgę sklasyfikowano 17 jachtów:

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Adam NiedźwiedzkiBKŻ BydgoszczGAWRA
2Mariusz ChyłaWINDNUCHA 2
3Bartłomiej PomianowskiNiezrzeszonyAYER5
4Szymon BiałyWINDPaskuda
5Mirosław RygielskiPASAT0 REM III
6Marek BonkWINDMarbo
7Marek MarzecATOS Sailing TeamTES 678BT
8Bartłomiej BiałyWINDOleńka
9Dawid PierzchalskiATOS Sailing TeamFortuna 23
10Rafał BurzychNiezrzeszonyTarantula
11Jacek SzymańskiNiezrzeszonyEWI
12Jacek ŻelisławskiATOS Sailing TeamTES 678BT
13Jacek ChomickiATOS Sailing TeamTES 678BT
14Maciej StrzałaPASATBiała Ostróda
15Agnieszka KowalskaPASATINEZ
16Wojciech SzeflerATOS Sailing TeamFortuna 23
17Wiesław PaterskiNiezrzeszonyEnterprise

Wyniki w poszczególnych klasach:

klasa: T-1

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Jacek SzymańskiNiezrzeszonyEWI
2Wiesław PaterskiNiezrzeszonyEnterprise
3Agnieszka KowalskaPASATINEZ
4Michał GórkoPASATBD482

klasa : T-2

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Marek MarzecATOS Sailing TeamTES 678BT 1
2Marek BonkWINDMarbo
3Marcin KuraśATOS Sailing TeamCharlie
4Jacek ŻelisławskiATOS Sailing TeamX
5Dawid PierzchalskiATOS Sailing TeamII
6Michał SzajówkaATOS Sailing TeamIII
7Wojciech SzeflerATOS Sailing TeamI
8Jacek ChomickiATOS Sailing TeamXII

klasa : T-3

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Adam NiedźwiedzkiBKŻ BydgoszczGAWRA
2Bartłomiej PomianowskiNiezrzeszonyAYER5
3Mariusz ChyłaWINDNUCHA 2
4Szymon BiałyWINDPaskuda
5Mirosław RygielskiPASATREM III
6Bartłomiej BiałyWINDOleńka
7Rafał BurzychNiezrzeszonyTarantula

klasa: Omega

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Jacek LaskowskiPASATKOGA
2Maciej StrzałaPASATBiała Ostróda
3Sebastian FischerPASAT3

klasa: Finn

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Ryszard Mrozek-GliszczyńskiCHKŻ13
2Sebastian KnasieckiBKŻ BydgoszczPOL-46
3Stefan KalinowskiNiezrzeszonyPOL-380
4Michał WieszokNiezrzeszonyBlue Marlin
5Tomasz KnasieckiBKŻ BydgoszczPOL-24
6Grzegorz StępkowskiPASATPOL-18
7Dariusz KozłowskiPASAT71
8Grzegorz WałęsaNiezrzeszonyPOL-38
9Filip DrużkowskiBKŻ Osielsko53
10Sławomir SzymkowiczNiezrzeszonySagitarius

Po godzinie 15 odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów i upominków ufundowanych przez patrona regat.

Komandor OŻ PTTK Pasat Mariusz Sulewski podziękował sponsorom współorganizatorom oraz komisji regatowej za organizację regat, a uczestnikom za bezpieczną i sportową rywalizację. Komandor KŻ WIND Wiesław Gancarek zaprosił wszystkich żeglarzy na kolejną 23 edycję Regat Pamięci w przyszłym roku na przystań w Romanowie. Swoje wsparcie dla kontynuowania tradycji upamiętnienia zmarłych żeglarzy corocznymi regatami zadeklarowali również Prezes ENEA Nowa Energia Krzysztof Czaban oraz Prezes Kujawsko Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Katarzyna Domańska. Zatem do zobaczenia na kolejnych Regatach Pamięci, oby tylko lista odczytywanych się nie wydłużała.

|

Regaty o Puchar OŻ PTTK PASAT 2022

30 lipca 2022 roku na przystani w Pieczyskach po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią i ministerialnymi obostrzeniami 21 załóg jachtowych spotkało się na tegorocznej edycji regat o Puchar Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT.

Żeglarska pogoda dopisała, a zawodnicy mogli odbyć 5 pełnych wyścigów. Szczególnie licznie reprezentowana była klasa Finn. Sędzią głównym regat był Arkadiusz Pałubicki, który sprawnie przeprowadził wszystkie wyścigi. Po zakończonych regatach zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych klasach odebrali puchary i dyplomy, a także drobne nagrody rzeczowe. Na wszystkich uczestników regat po sportowych emocjach czekała grochówka w barze przy przystani wodnej oraz żeglarska biesiada, o której klimat muzyczny zadbał Maciej Cichański koncertując nie tylko w rytmie szant.

Tak przedstawiała się końcowa klasyfikacja:

Klasa Finn

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Sebastian KnasieckiPOL-4611*3237
2Marcin DrużkowskiPOL-5432*4319
3Tomasz Knasiecki242411210
4Maciej KnuthPOL-1344325*614
5Sławomir SzymkowiczGER25555*6419
6Stefan KalinowskiPOL-40*7664521
7Filip DrużkowskiPOL-536*877828
8Marek WierczewskiPOL-69187DNF8730
9Michał WieszokPOL-342998*DNSDNS36

Klasa T-1

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Chrystian Masłowski
Przemysław Buchtt
BD-1222*3228
2Agnieszka Kowalska
Magdalena Gabrych-Wiluś
77*3313310
3Wiesław Paterski
Wojciech Górec
Enler-Pris11*2114

Klasa T-2

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Bartosz Niciński
Tomasz Gołdyn
Barbara Leszczyńska
POL-526*111114
2Marek Bonk
Piotr Lewandowski
BD-828*222228
3Eugeniusz Ostrowski
Krystian Dąbrowski
Damian Dąbrowski
Gigant3*DNFDNFDNSDNS15

Klasa T-3

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Adam Niedźwiedzki
Ewa Tomasik
Gawra11*2114
2Mariusz Chyła
Barbara Chyła
Nel Chyła
NUCHA 222*4228
3Szymon Biały
Piotr Kołodziej
Bartosz Gębka
POL-3533*4333312
4Bartłomiej Biały
Barbara Biały
Piotr Biały
Mirosław Biały
Oleńka*5415414
5Mirosław Rygielski
Mirosław Lange
REM III3*554517

Klasa Omega

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Jacek Laskowski
Aleksandra Dopierała-Laskowska
Hanna Gąsiewska
KOGA*111114