DOKUMENTY

Statut OŻ PTTK PASAT wersja 19.01.2020

Deklaracja Członkowska PTTK

Osoby chcące przystąpić do OŻ PTTK PASAT proszone są o wcześniejsze umówienie telefoniczne na rozmowę z Prezesem.

Na rozmowę proszę przynieść:

  • wypełnioną deklerację
  • zdjęcie legitymacyjne

OBOWIĄZUJĄCE REGULAMINY

Regulamin Portu Jachtowego w Pieczyskach

Regulamin przydziału miejsc

Regulamin czarterów

Regulamin prac na rzecz Klubu

Regulamin rozliczania energii elektrycznej

Regulamin korzystania z przystani – Witebska

CENNIKI USŁUG 2023

Cennik – osoby niezrzeszone

Cennik – członkowie OŻ PTTK PASAT