Zawiadomienie
Zjazd Oddziału 25.02.2024
 
 1. Zarząd Oddziału Żeglarskiego PTTK „PASAT” na podstawie art. 21 Statutu Oddziału oraz art. 57 Statutu PTTK postanawia zwołać Zwyczajny Zjazd Oddziału.
 2. Ustala się następujące terminy Zjazdu:

– I termin 25.02.2024 godz. 10.00

– II termin 25.02.2024 godz. 10.30

 1. Zjazd odbędzie się w Auli (s.201) Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3.
 2. Proponuje się następujący porządek obrad:
 • Otwarcie zebrania
 • Powołanie prezydium zebrania
 • Stwierdzenie prawomocności zebrania
 • Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu obrad
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Wybór komisji: wyborczej, uchwał i wniosków
 • Wystąpienie Prezesa OŻ PTTK „PASAT” – sprawozdanie z działalności ustępujących władz.
 • Wręczenie wyróżnień dla aktywnych Członków OŻ PTTK „PASAT”
 • Wystąpienie Prezesa Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom ustępujących władz.
 • Podjęcie uchwał o liczebności poszczególnych władz Oddziału.
 • Zgłaszanie kandydatów do władz Oddziału
 • Wybór komisji skrutacyjnej
 • Wybory władz Oddziału: Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, uchwała w sprawie powołania Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 • Wybory delegatów na Regionalną Konferencję PTTK oraz Sejmik KPOZŻ.
 • Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie składek członkowskich
 • Dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami
 • Ukonstytuowanie się władz Oddziału
 • Zakończenie obrad
 

Składki członkowskie 2024

Na planowanym w drugiej połowie lutego 2024 Zjeździe Oddziału ustalone zostaną wysokości i sposób naliczania składek członkowskich od 2024 roku, w związku z powyższym prosimy o powstrzymanie się z opłacaniem składek członkowskich do czasu przyjęcia stosownej uchwały przez Zjazd. Aktualnie obowiązująca uchwała nie była zmieniana od 2013 roku. Jednocześnie przypominamy, że składki opłacone za rok 2023 zachowują ważność do końca marca kolejnego roku, a w zbliżającym się Zjeździe mandaty przysługują członkom z opłaconą składką członkowską za rok 2023.

O szczegółach dotyczących Zjazdu będziemy powiadamiać Członków indywidualnie w statutowych terminach, prosimy jednocześnie o przekazanie na adres sekretariat@pasat.pl informacji o ewentualnych zmianach danych kontaktowych (elektronicznych lub tradycyjnych) od czasu ostatniego Zjazdu.

Zarząd OŻ PTTK PASAT

 

Zdrowych,

spokojnych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia, a nadchodzący nowy rok niech spełni wszystkie życzenia wypowiadane przy wigilijnym stole.

 wszystkim członkom i sympatykom Pasatu

życzy

Zarząd OŻ PTTK PASAT

 Nabór wniosków 2024

 

Z dniem 5.12.2023 uruchamiamy nabór wniosków o miejsca do cumowania na sezon 2024.

Wniosek jest dostępny w zakładce  MIEJSCA W PORCIE.

Przypominamy, że konieczność złożenia wniosku do końca lutego 2024 dotyczy również dotychczasowych rezydentów.

Warunkiem przyznania miejsca na przyszły sezon jest uregulowanie wszelkich zaległości wobec OŻ PTTK PASAT.

Regaty o Puchar Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT 2023 za nami

29 lipca 2023 roku na przystani w Pieczyskach odbyła się tegoroczna edycja Regat o Puchar OŻ PTTK PASAT. Podobnie jak w roku ubiegłym na starcie stawiło się 21 załóg jachtowych w 5 klasach.

Pomimo ostrzeżeń przed burzami udało się przy sprzyjających warunkach rozegrać 5 pełnych wyścigów. Szczególnie licznie reprezentowana była klasa Finn. Sędzią głównym regat był Patryk Romanowski, który sprawnie pokierował rywalizacją na wodzie. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała ekipa ratowników z WOPR województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz funkcjonariusze Policji wodnej z KMP w Bydgoszczy. Rywalizacja odbyła się bezpiecznie. Po zakończonych regatach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych klasach odebrali puchary i upominki rzeczowe. Na wszystkich uczestników regat po sportowych emocjach czekała grochówka w barze przy przystani wodnej oraz żeglarska biesiada, o której klimat muzyczny zadbał Maciej Cichański koncertując nie tylko w rytmie szant. Przewidywana w prognozach burza pojawiła się nad Pieczyskami dopiero w czasie biesiady, nieznacznie ją zakłócając, ale najważniejsze że udało się do tego czasu zakończyć rywalizację na wodzie.

Tak przedstawiała się końcowa klasyfikacja:

Klasa Finn

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Maciej KnuthPOL-13412*1114
2Grzegorz StępkowskiPL8072*12227
3Marek WierczewskiPOL-6913334*312
4Adam GrajewskiPOL-664*553517
5Michał WieszokPOL-34256*45418
6Agnieszka Kowalska1696*466622

Klasa T-1

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Maciej Kowalski
Joanna Strzałka
Johnnie Walker1*11114
2Piotr Klimarczyk
Magdalena Czeszyńska
Tomasz Urbaniak
Orion*322228
3Wojciech Górec
Jan Górec
Enter-Pris23*33311
4Michał Górko
Agnieszka Breitenbach
Krzysztof Laskowski
Venus44DNF*DNFDNF18

Klasa T-2

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Maciej Grodzki
Maja Grodzka
Alter Ego12*1114
2Marek Bonk
Piotr Lewandowski
Marbo*212227

Klasa T-3

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Adam Niedźwiedzki
Ewa Tomasik
Gawra1*11114
2Mariusz Chyła
Barbara Chyła
NUCHA 23*22228
3Mirosław Rygielski
Wojciech Rygielski
REM III23*33311
4Piotr Kołodziej
Waldemar Sochacki
Paskuda*5444517
5Bartłomiej Biały
Barbara Biały
Piotr Biały
Marek czerski
Nadia czerska
Barbossa4*555418

Klasa Omega

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Mateusz Burzych
Rafał Burzych
Aleksander Czajkowski
Mateusz1*11114
2Jacek Laskowski
Aleksandra Dopierała-Laskowska
Hanna Gąsiewska
KOGA*222228
3Jan Gackowski
Daniel Gackowski
Kacper Dobrowolski
6334*3312
4Marceli Złotowski
Joanna Karkosz
Krzysztof Karkosz
11124*434415

Informacje dotyczące składek członkowskich 2023

W roku 2023 wysokość składek członkowskich wzrasta zgodnie z Uchwałą ZG PTTK nr 285/XIX/2022

– normalna 165,00 pln (w tym 75,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 90,00 pln składki oddziałowej)

– ulgowa 101,00 pln (w tym 51,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

– ulgowa młodzieżowa 86,00 pln (w tym 36,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

Przypominamy, że ważność składki PTTK opłaconej w 2022 roku wygasa z końcem marca 2023

Do opłacania składki ulgowej uprawnieni są:

 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
 • jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • bezrobotni.

Członkowie, którzy składkę PTTK opłacili w innym Oddziale płacą tylko składkę oddziałową.

Zasady dotyczące płacenia składki oddziałowej:

 • w przypadku przynależności do OŻ PTTK „PASAT” więcej niż jednej osoby z najbliższej rodziny składkę oddziałową opłaca tylko jeden członek rodziny. Dla potrzeb niniejszej uchwały za najbliższego członka rodziny uważa się pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

a) współmałżonków;

b) uczące się w szkołach dzieci własne i przysposobione, jednak nie starsze, jak 25 lat;

c) uczące się w szkołach rodzeństwo, jednak nie starsze, jak 25 lat

 • jeżeli jeden z współmałżonków lub rodzic nie spełnia warunków do ulgi to składkę opłaca się normalną;
 • składki oddziałowej nie płacą osoby zwolnione na mocy innych uchwał Walnego Zjazdu.

Składki prosimy opłacać na konto Oddziału:

26 1240 1183 1111 0010 7276 1790

z podaniem w tytule wpłaty: składka członkowska oraz imienia i nazwiska osoby której wpłata dotyczy.

Relacja z Regat Pamięci 2022

W dniach 10 – 11 września 2022 roku w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim rozegrano XXII już edycję Regat Pamięci poświęconych pamięci znanych bydgoskich żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę. Głównym organizatorem regat w tym roku był Oddział Żeglarski PTTK „Pasat”.  Współorganizatorami były Bydgoski Klub Żeglarski oraz Klub Żeglarski Wind Koronowo. Patronat nad regatami objął prezes ENEA Nowa Energia Krzysztof Czaban, który ufundował puchary w Wyścigu o Błękitną wstęgę Zalewu Koronowskiego oraz upominki rzeczowe dla zdobywców miejsc 1-3 w poszczególnych klasach. Puchary ufundowały także wszyscy współorganizatorzy.

Do regat zgłosiły się 34 jachty (87 uczestników) w klasach: T-1, T-2, T-3, Omega, Finn i Wolna.

10 września przywitał nas wyjątkowo nieżeglarską pogodą – brakiem wiatru, ale za to z deszczem. Po uroczystym rozpoczęciu, podczas którego odczytano listę ponad 60 nazwisk działaczy żeglarskich, którzy odeszli na wieczną wachtę; komandorzy klubów i zaproszeni goście udali się na Rejs Pamięci statkiem NIVA, podczas którego tradycyjnie rzucono na wodę wieniec. Niestety brak wiatru spowodował, że uczestnicy regat czekali na brzegu. Po godzinie 13.00 sędzia główny Patryk Romanowski zadecydował o starcie. Przy słabym wietrze udało się rozegrać tylko jeden wyścig.

W sobotni wieczór uczestnicy regat spotkali na żeglarskiej biesiadzie przy szantach granych przez zespół Własny Port. 

11 września pogoda zdecydowanie się poprawiła i wyścig o Błękitną Wstęgę Zalewu Koronowskiego i Puchar Prezesa ENEA Nowa Energia odbył się bez przeszkód. Trasa wyścigu rozstawiona została pomiędzy Pieczyskami a Wielonkiem. W międzyczasie zawodnicy klasy Finn rozegrali 4 krótkie wyścigi, które zaliczone zostały do klasyfikacji dla klasy Finn.

W wyścigu o Błękitną Wstęgę sklasyfikowano 17 jachtów:

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Adam NiedźwiedzkiBKŻ BydgoszczGAWRA
2Mariusz ChyłaWINDNUCHA 2
3Bartłomiej PomianowskiNiezrzeszonyAYER5
4Szymon BiałyWINDPaskuda
5Mirosław RygielskiPASAT0 REM III
6Marek BonkWINDMarbo
7Marek MarzecATOS Sailing TeamTES 678BT
8Bartłomiej BiałyWINDOleńka
9Dawid PierzchalskiATOS Sailing TeamFortuna 23
10Rafał BurzychNiezrzeszonyTarantula
11Jacek SzymańskiNiezrzeszonyEWI
12Jacek ŻelisławskiATOS Sailing TeamTES 678BT
13Jacek ChomickiATOS Sailing TeamTES 678BT
14Maciej StrzałaPASATBiała Ostróda
15Agnieszka KowalskaPASATINEZ
16Wojciech SzeflerATOS Sailing TeamFortuna 23
17Wiesław PaterskiNiezrzeszonyEnterprise

Wyniki w poszczególnych klasach:

klasa: T-1

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Jacek SzymańskiNiezrzeszonyEWI
2Wiesław PaterskiNiezrzeszonyEnterprise
3Agnieszka KowalskaPASATINEZ
4Michał GórkoPASATBD482

klasa : T-2

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Marek MarzecATOS Sailing TeamTES 678BT 1
2Marek BonkWINDMarbo
3Marcin KuraśATOS Sailing TeamCharlie
4Jacek ŻelisławskiATOS Sailing TeamX
5Dawid PierzchalskiATOS Sailing TeamII
6Michał SzajówkaATOS Sailing TeamIII
7Wojciech SzeflerATOS Sailing TeamI
8Jacek ChomickiATOS Sailing TeamXII

klasa : T-3

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Adam NiedźwiedzkiBKŻ BydgoszczGAWRA
2Bartłomiej PomianowskiNiezrzeszonyAYER5
3Mariusz ChyłaWINDNUCHA 2
4Szymon BiałyWINDPaskuda
5Mirosław RygielskiPASATREM III
6Bartłomiej BiałyWINDOleńka
7Rafał BurzychNiezrzeszonyTarantula

klasa: Omega

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Jacek LaskowskiPASATKOGA
2Maciej StrzałaPASATBiała Ostróda
3Sebastian FischerPASAT3

klasa: Finn

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Ryszard Mrozek-GliszczyńskiCHKŻ13
2Sebastian KnasieckiBKŻ BydgoszczPOL-46
3Stefan KalinowskiNiezrzeszonyPOL-380
4Michał WieszokNiezrzeszonyBlue Marlin
5Tomasz KnasieckiBKŻ BydgoszczPOL-24
6Grzegorz StępkowskiPASATPOL-18
7Dariusz KozłowskiPASAT71
8Grzegorz WałęsaNiezrzeszonyPOL-38
9Filip DrużkowskiBKŻ Osielsko53
10Sławomir SzymkowiczNiezrzeszonySagitarius

Po godzinie 15 odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów i upominków ufundowanych przez patrona regat.

Komandor OŻ PTTK Pasat Mariusz Sulewski podziękował sponsorom współorganizatorom oraz komisji regatowej za organizację regat, a uczestnikom za bezpieczną i sportową rywalizację. Komandor KŻ WIND Wiesław Gancarek zaprosił wszystkich żeglarzy na kolejną 23 edycję Regat Pamięci w przyszłym roku na przystań w Romanowie. Swoje wsparcie dla kontynuowania tradycji upamiętnienia zmarłych żeglarzy corocznymi regatami zadeklarowali również Prezes ENEA Nowa Energia Krzysztof Czaban oraz Prezes Kujawsko Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Katarzyna Domańska. Zatem do zobaczenia na kolejnych Regatach Pamięci, oby tylko lista odczytywanych się nie wydłużała.