Przydział miejsc w Porcie Jachtowym OŻ PTTK PASAT w Pieczyskach

Zapraszamy zainteresowanych stacjonowaniem jednostek pływających w naszym porcie do składania wniosków o miejsce. Dysponujemy miejscami przy pomoście stałym oraz pomostach pływających, a także przy brzegu dla małych jednostek.

Rezerwacja miejsca odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez armatora z OŻ PTTK PASAT na okres całego sezonu (od maja do połowy października). Warunkiem przygotowania umowy jest złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się poniżej.

UWAGA: Wniosek powinni wypełnić również dotychczasowi klienci korzystający z miejsc w ubiegłym sezonie.

Miejsca przydzielane są z zachowaniem zasad pierwszeństwa dla członków OŻ PTTK PASAT oraz klientów wyrażających chęć kontynuacji korzystania z miejsca. Szczegóły w regulaminie.

W 2023 roku obowiązują następujące opłaty za każdy pełny miesiąc trwania umowy (za październik opłaty wynoszą połowę stawki):

 

Rodzaj miejsca

Klient niezrzeszony

Członek OŻ PTTK PASAT

Pomost stały

325,00

230,00

Pomost pływający

270,00

180,00

Brzeg – łodzie żaglowe i wiosłowe

120,00

70,00

Brzeg – łodzie motorowe

165,00

115,00

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminami:

Formularz wniosku o przydział miejsca

Dane osobowe podane we wniosku będą wykorzystane przez OŻ PTTK PASAT tylko dla celów zawarcia i realizacji umowy oraz nie zostaną udostępnione innym podmiotom. Podanie prawidłowych danych jest warunkiem niezbędnym do przygotowania umowy.

 

Form by ChronoForms – ChronoEngine.com