Ś. P. Jan PRZEPIERSKI


Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 kwietnia 2007 roku na wieczną wachtę odszedł

kol.

JAN PRZEPIERSKI

Członek WKŻ Pasat od 1983 roku, przez wiele lat aktywnie zaangażowany  w rozwój naszego Klubu. Brał czynny udział w rozbudowie przystani klubowych, pełnił funkcje Bosmana Klubu oraz funkcje we władzach WKŻ Pasat.
Cześć Jego Pamięci
Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarząd WKŻ Pasat
Msza św. za duszę zmarłego odbędzie się w czwartek 12 kwietnia o godzinie 13.00 w kaplicy przy ul. Sielawowej. Po mszy ceremonia pogrzebowa na cmentarzu na Osowej Górze.

Similar Posts

Dodaj komentarz