Znaki Żeglugowe

Wzory znaków obowiązujących na wodach śródlądowych określone zostały w Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia 28 kwietnia 2003 
(Dz.U. nr 212 poz. 2072)   

SYMBOL  OKREŚLENIE  WZÓR 
ZNAKI ZAKAZU
 a.1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica     lub czerwone światła     lub czerwone flagi  Dwie tablice, dwa światła lub dwie flagi- jedna nad  drugą- oznacza długotrwały zakaz przejścia.a1.gif
 a.2Zakaz wyprzedzania.
a2.gif
 a.3 Zakaz wyprzedzani; dotyczy tylko zestawów.a2.gif
 a.4 Zakaz mijania i wyprzedzania.
a4.gif
 a.5 Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)
a5.gif
 a.5.1 Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)
a51.gif
 a.6 Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny.a6.gif
 a.7 Zakaz cumowania do brzegu.
a7.gif
 a.8 Zakaz zawracania.
a8.gif
 a.9 Zakaz wytwarzania fali.
a9.gif
 a.10 Zakaz przejścia poza skrajną określoną tablicami (pod mostem, przez jaz)a10.gif
 a.11 Zakaz przejścia – przygotować się do wejścia lub przejściaa11.gif
 a.12 Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym
a12.gif
 a.13 Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji a13.gif
 a.14 Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego i holowania statków powietrznych za statkiem a14.gif
 a.15 Zakaz ruchu statków żaglowych
a15.gif
 a.16 Zakaz ruchu statków, które nie są o napędzie mechanicznym lub żaglowym
a16.gif
 a.17 Zakaz pływania na desce z żaglem a17.gif
 a.18 Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości
a18.gif
 a.19 Zakaz wodowania i wyciągania statków na brzeg
a19.gif
 a.20 Zakaz ruchu skuterów wodnych
a20.gif
 ZNAKI NAKAZU
 b.1 Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak b1.gif
 b.2a Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burtyb2a.gif
 b.2b Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burtyb2b.gif
 b.3a Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burtyb3a.gif
 b.3b Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burtyb3b.gif
 b.4a Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burtyb4a.gif
 b.4b Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
b4b.gif
 b.5 Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami
b5.gif
 b.6 Nakaz nieprzekraczania prędkości podanej na znaku (w km/h) b6.gif
 b.7 Nakaz nadania sygnału dźwiękowegob7.gif
 b.8 Nakaz zachowania szczególnej ostrożności b8.gif
 b.9a Nakaz zachowania szczególnej ostrożności,  wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
b9a.gif
 b.9b Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi głównej, które może mieć miejsce gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
b9b.gif
 b.10 Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą w sytuacji gdy z portu lub bocznej drogi wychodzą statki b10.gif
 b.11a Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego b11a.gif
 b.11b Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale
b11b.gif
 ZNAKI OGRANICZENIA
 c.1Ograniczona głębokość.
c1.gif
 c.2Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody.
c2.gif
 c.3Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego.c3.gif
 c.4 Inne ograniczenia ruchu żeglugowego – należy się z nimi zapoznać. Ograniczenia te mogą też być podane na białym polu znaku lub pod znakiem w formie symbolu lub napisu.c4.gif
 c.5 Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu, w metrach podanych liczba na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej.c5.gif
  ZNAKI ZALECENIA
 d.1a Zalecanie przejścia w obydwu kierunkach.
d1a.gif
 d.1bZalecane przejście w jednym kierunku 
d1b.gif
 d.2 Zalecane trzymanie się we wskazanym obszarze.
d2.gif
 d.3 Zalecane przejścia w kierunku określonym strzałka lub w nocy w kierunku światła izofazowego.
d3.gif
  ZNAKI INFORMACYJNE
 e.1 Zezwolenie przejścia.e1.gif
 e.2 Wskazanie lini napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość lini napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
e2.gif
 e.3 Jaz w bliskiej odległości.
e3.gif
 e.4aProm na uwięzi 
e4a.gif
 e.4bProm przemieszczający się swobodnie 
e4b.gif
 e.5Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu )
e5.gif
 e.5.1 Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znakue51.gif
 e.5.2 Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znakue52.gif
 e.5.3 Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znakue53.gif
 e.6 Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
e6.gif
 e.7 Zezwolenie nacumowanie do brzegu
e7.gif
 e.7.1 Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów (maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku)
e71.gif
 e.8 Wskazanie miejsca do zawracania
e8.gif
 e.9a Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek
e9a.gif
 e.9b Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie stateke9b.gif
 e.10a Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie stateke10a.gif
 e.10b Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie stateke10b.gif
 e.11 Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego
e11.gif
 e.12a Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy
e12a.gif
 e.12b Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła migające, przed przeszkodą: przejście dozwolone
e12b.gif
 e.13 Miejsce poboru wody pitnej
e13.gif
 e.14 Miejsce, w którym można korzystać z telefonu
e14.gif
 e.15 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechnicznym
e15.gif
 e.16 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacjie16.gif
 e.17 Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem
e17.gif
 e.18 Zezwolenie na ruch statków żaglowych
e18.gif
 e.19 Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowyme19.gif
 e.20 Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
e20.gif
 e.21 Zezwolenie na ruch małych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji z dużą prędkościąe21.gif
 e.22 Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
e22.gif
 e.23 Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informację nawigacyjną
e23.gif
 e.24 Zezwolenie na ruch skuterów wodnych
e24.gif

Similar Posts

Dodaj komentarz