Skala Beauforta

 Skala Beauforta służy do opisu siły wiatru w zależności od objawów wywoływanych przez wiatr na lądzie i wodzie.

Objawy wywoływane na wodzie zależą jednak od wielkości akwenu i miejsca obserwacji.

Używane w komunikatach meteorologicznych ostrzeżenia oznaczają:

– OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM – wiatr może osiągać 7 B

– OSTRZEŻENIE PRZED SZTORMEM – wiatr może osiągnąć lub przekroczyć 8 B 

St. B 
Nazwa wiatru
 V (m/s)
 Objawy na wodzie
 Objawy na lądzie 
0
 Cisza 0 – 0,2 tafla lustrzana
 zupełna cisza
1
 Powiew 0,3 – 1,5 zmarszczki dym unosi się prostopadle
2
 Słaby wiatr
 1,6 – 3,3 drobne fale
 odczuwalny  powiew
3
 Łagodny wiatr 
 3,4 – 5,4 drobne fale
 poruszanie się  liści
4
 Umiarkowany 5,5 – 7,9 plusk, pianka
 poruszanie się gałązek
5
 Świeży wiatr
 8,0 – 10,7 
 gęste grzebienie
 poruszają się  większe gałęzie
6
 Silny wiatr
 10,8 – 13,8 
 grzywacze poruszają się grube gałęzie
7
 Bardzo silny wiatr 
 13,9 – 17,1 pasmo pian
 poruszają się cienkie pnie
8
 Sztorm 17,2 – 20,7 wysokie długie fale wiatr wygina pnie
9
 Silny sztorm
 20,8 – 24,4 gęstsze fale (j.w.)
 wiatr unosi drobne przedmioty
10
 Bardzo silny sztorm 24,5 – 28,4 biała piana
 wiatr łamie gałęzie
11
 Gwałtowny sztorm 28,5 – 32,6 pył wodny
 wiatr łamie pnie drzew
 12 Huragan 33,0 i więcej kipiel wodny
 wiatr niszczy budynki

Similar Posts

Dodaj komentarz