Chmury

Chmury są zbudowane z kropel wody lub kryształków lodu zawieszonych w powietrzu.

W zależności od budowy można podzielić je na:

    – pierzaste

    – kłębiaste 

    – warstwowe 

W zależności od wysokości na jakiej się znajdują można podzielić je na: 

    – chmury piętra wysokiego 8 – 18 km

    – chmury średnie 2 – 8 km

    – chmury niskie poniżej 2 km

   – chmury o budowie pionowej 0,5 – 6 km

Na podstawie obserwacji chmur można przewidywać zmiany pogody i występowanie innych zjawisk atmosferycznych.

Poniżej zestawiono najważniejsze rodzaje chmur 

 Nazwaopis zdjęcie 
 chmury wysokie
cirrus Chmury w kształcie delkatnych białych  włókien zbudowane wyłącznie z krzyształków lodu. Nieraz układają się w pasma, nie dają opadów. Odpowiadają za żółtą lub różową barwę nieba o zachodzie słońca
cirrocumulus  Cienka biała ławica drobnych chmur reozmieszczonych regularnie. Są na tyle cienkie, że nie zasłaniają słońca czy księżyca. Składają się głównie z kryształków lodu z możliwą domieszką kropel przechłodzonej wody. Nie dają opadów
 cirrostratus Mają postać przejrzystej białej zasłony o mglistym wyglądzie. Nie zasłaniają całkowicie słońca lub księżyca, ale powodują zjawisko „halo”. Zbudowane są głównie z kryształków lodu. Nie dają opadów. Podobnie jak cirrusy zmieniają barwę nieba o zachodzie słońca. Jeżeli nadchodzą po cirrusach mogą być oznaką zbliżania się frontu ciepłego
chmury średnie
altostratus  Szarawa, rozległa jednolita warstwa chmur przykrywająca całkowicie lub częściowo niebo.Niekiedy składa się z kilku warstw na różnych poziomach. Słońce może prześwitywać przez chmurę jak przez matowe szkło. Może dawać niezbyt intensywne opady deszczu lub śniegu o charakterze ciągłym. Składa się głównie z kropel wody i płatków śniegu
altocumulus Mają postać białych lub szarawych ławic chmur rzucających cienie. Stopień przenikania światła zależy od grubości tych chmur. Zbudowane są prawie wyłącznie z kropel wody, jedynie przy bardzo niskich temperaturach mogą zawierać kryształki lodu. Mogą dawać słabe przelotne opady.altocumulus.gif
 chmury niskie
nimbostratus Szara, ciemna rozmyta warstwa chmur, gruba – całkowicie przesłania Słońce. Składa się z kropel wody (w niskich temperaturach płatków śniegu). Podstawa nimbostratusa jest silnie postrzępiona i nieregularna. Daje intensywne opady deszczu lub śniegu o charakterze ciągłym.nimbostratus.gif
stratocumulus Szare lub białawe chmury, niekiedy łączące się w ławice złożone z zaokrąglonych brył. Częst układają się w pasy pomiędzy którymi widać czyste niebo. Może dawać słaby opad deszczu lub śniegu. Słońce widoczne tylko w przerwach pomiędzy chmurami.
stratocumulus.gif
 stratus Mglista, szara jednostajna warstwa (nieraz postrzępiona), której podstawa jest tak niska, że zasłania wierzchołki wzgórz i wysokie budowle. W zależności od grubości może być jasnoszara i prawie przezroczysta lub ciemna. Składa się na ogół z małych kropel wody. Daje opady mżawki
stratus.gif
 chmury o budowie pionowej
cumulus Oddzielne gęste chmury o wyraźnych kłębiastych zarysach. Niekiedy mogą być silnie wypiętrzone. Często układają się w szeregi równolegle do wiatru. Chmury składają się z kropelek wody, a w wyższych partiach kryształków lodu. Silnie wypiętrzone cumulusy mogą dawać dość intensywne ale przelotne opady deszczu lub śniegu
cumulus.gif
cumulonimbus Potężna i bardzo niebezpieczna chmura w kształcie góry lub wieży, górna część rozpościera się w kształcie charakterystycznego kowadła. Z chmurami tymi związane są silne szkwały, ulewne opady deszczu, śnieżyce i gradobicia. Towarzyszą im wyładowania atmosferyczne. Często występują podczas przechodzenia frontu chłodnego.cumulonimbus.gif

Znaki Żeglugowe

Wzory znaków obowiązujących na wodach śródlądowych określone zostały w Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia 28 kwietnia 2003 
(Dz.U. nr 212 poz. 2072)   

SYMBOL  OKREŚLENIE  WZÓR 
ZNAKI ZAKAZU
 a.1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica     lub czerwone światła     lub czerwone flagi  Dwie tablice, dwa światła lub dwie flagi- jedna nad  drugą- oznacza długotrwały zakaz przejścia.a1.gif
 a.2Zakaz wyprzedzania.
a2.gif
 a.3 Zakaz wyprzedzani; dotyczy tylko zestawów.a2.gif
 a.4 Zakaz mijania i wyprzedzania.
a4.gif
 a.5 Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)
a5.gif
 a.5.1 Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)
a51.gif
 a.6 Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny.a6.gif
 a.7 Zakaz cumowania do brzegu.
a7.gif
 a.8 Zakaz zawracania.
a8.gif
 a.9 Zakaz wytwarzania fali.
a9.gif
 a.10 Zakaz przejścia poza skrajną określoną tablicami (pod mostem, przez jaz)a10.gif
 a.11 Zakaz przejścia – przygotować się do wejścia lub przejściaa11.gif
 a.12 Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym
a12.gif
 a.13 Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji a13.gif
 a.14 Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego i holowania statków powietrznych za statkiem a14.gif
 a.15 Zakaz ruchu statków żaglowych
a15.gif
 a.16 Zakaz ruchu statków, które nie są o napędzie mechanicznym lub żaglowym
a16.gif
 a.17 Zakaz pływania na desce z żaglem a17.gif
 a.18 Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości
a18.gif
 a.19 Zakaz wodowania i wyciągania statków na brzeg
a19.gif
 a.20 Zakaz ruchu skuterów wodnych
a20.gif
 ZNAKI NAKAZU
 b.1 Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak b1.gif
 b.2a Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burtyb2a.gif
 b.2b Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burtyb2b.gif
 b.3a Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burtyb3a.gif
 b.3b Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burtyb3b.gif
 b.4a Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burtyb4a.gif
 b.4b Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
b4b.gif
 b.5 Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami
b5.gif
 b.6 Nakaz nieprzekraczania prędkości podanej na znaku (w km/h) b6.gif
 b.7 Nakaz nadania sygnału dźwiękowegob7.gif
 b.8 Nakaz zachowania szczególnej ostrożności b8.gif
 b.9a Nakaz zachowania szczególnej ostrożności,  wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
b9a.gif
 b.9b Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi głównej, które może mieć miejsce gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
b9b.gif
 b.10 Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą w sytuacji gdy z portu lub bocznej drogi wychodzą statki b10.gif
 b.11a Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego b11a.gif
 b.11b Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale
b11b.gif
 ZNAKI OGRANICZENIA
 c.1Ograniczona głębokość.
c1.gif
 c.2Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody.
c2.gif
 c.3Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego.c3.gif
 c.4 Inne ograniczenia ruchu żeglugowego – należy się z nimi zapoznać. Ograniczenia te mogą też być podane na białym polu znaku lub pod znakiem w formie symbolu lub napisu.c4.gif
 c.5 Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu, w metrach podanych liczba na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej.c5.gif
  ZNAKI ZALECENIA
 d.1a Zalecanie przejścia w obydwu kierunkach.
d1a.gif
 d.1bZalecane przejście w jednym kierunku 
d1b.gif
 d.2 Zalecane trzymanie się we wskazanym obszarze.
d2.gif
 d.3 Zalecane przejścia w kierunku określonym strzałka lub w nocy w kierunku światła izofazowego.
d3.gif
  ZNAKI INFORMACYJNE
 e.1 Zezwolenie przejścia.e1.gif
 e.2 Wskazanie lini napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość lini napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
e2.gif
 e.3 Jaz w bliskiej odległości.
e3.gif
 e.4aProm na uwięzi 
e4a.gif
 e.4bProm przemieszczający się swobodnie 
e4b.gif
 e.5Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu )
e5.gif
 e.5.1 Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znakue51.gif
 e.5.2 Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znakue52.gif
 e.5.3 Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znakue53.gif
 e.6 Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
e6.gif
 e.7 Zezwolenie nacumowanie do brzegu
e7.gif
 e.7.1 Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów (maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku)
e71.gif
 e.8 Wskazanie miejsca do zawracania
e8.gif
 e.9a Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek
e9a.gif
 e.9b Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie stateke9b.gif
 e.10a Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie stateke10a.gif
 e.10b Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie stateke10b.gif
 e.11 Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego
e11.gif
 e.12a Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy
e12a.gif
 e.12b Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła migające, przed przeszkodą: przejście dozwolone
e12b.gif
 e.13 Miejsce poboru wody pitnej
e13.gif
 e.14 Miejsce, w którym można korzystać z telefonu
e14.gif
 e.15 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechnicznym
e15.gif
 e.16 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacjie16.gif
 e.17 Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem
e17.gif
 e.18 Zezwolenie na ruch statków żaglowych
e18.gif
 e.19 Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowyme19.gif
 e.20 Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
e20.gif
 e.21 Zezwolenie na ruch małych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji z dużą prędkościąe21.gif
 e.22 Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
e22.gif
 e.23 Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informację nawigacyjną
e23.gif
 e.24 Zezwolenie na ruch skuterów wodnych
e24.gif

Przewidywanie pogody

Przewidywanie pogody umożliwia znajomość informacji meteorologicznych uzyskanych zarówno z komunikatów, jak i na podstawie własnych obserwacji. Na podstawie własnych obserwacji zjawisk meteorologicznych można często przewidzieć charakter pogody, a nawet zbliżanie się niebezpiecznych zjawisk.

Zjawiska zwiastujące dobrą pogodę

    – czysty i jasny widnokrąg podczas wschodu słońca.

    – purpurowy lub różowy zachód słońca.

    – czerwony zachód słońca.

    – mgła opadająca nad ranem 

    – obfita rosa rano i wieczorem 

    – zanikanie pod wieczór chmur kłębiastych. 

      – niezbyt intensywne świecenie gwiazd 

    – wiatr tężejący w południe a cichnący nad ranem i wieczorem

      – wyraźne bryzy 

    – unoszenie się dymu pionowo lub ukośnie ku górze 

    – występowanie tęczy w godzinach popołudniowych 

    – wiatry z kierunków wschodnich i północno -wschodnich

    – utrzymywanie się lub nawet podnoszenie ciśnienia

Zjawiska wskazujące pogorszenie pogody.

      – krwistoczerwony wschód słońca

    – brunatnożółty zachód słońca bez chmur lub za ławicą chmur

    – halo (pierścień) wokół słońca lub księżyca 

    – silne świecenie gwiazd 

    – wzrost siły wiatru bod wieczór i w nocy 

    – mgła podnosząca się i tworząca obłoki

    – dym ścielący się po wodzie przy bezwietrznej pogodzie 

    – wiatr z kierunków południowych skręcający na zachodni 

    – nisko latające ptaki ( np. jaskółki ) 

Silne wiatry zapowiada 

      – ciemno niebieskie niebo

    – silne świecenie gwiazd, zwłaszcza nad ranem 

    – czerwona barwa tarczy wschodzącego księzyca

    – wzrost siły wiatru po ustaniu opadu

    – bardzo szybki spadek ciśnienia

    – krwistoczerwony zachód słońca przy czystym powietrzu i pojedyncze chmury obramowane czerwienią. 

Układy baryczne

Powietrze zalegające nad powierzchnią ziemi naciska na nią swym ciężarem. Nacisk ten definiujemy jako ciśnienie atmosferyczne. Wartość ciśnienia oznacza z jaką siłą powietrze naciska na jednostkę powierzchni Ziemi.

Jednostką ciśnienia jest 1 Paskal [Pa], co oznacza że siła 1 niutona naciska na 1 metr kwadratowy powierzchni.

W meteorologii dla uproszczenia przyjętą jednostką jest hektopaskal [hPa]

1hPa = 100 Pa

Niektóre starsze ciśnieniomierze wyskalowane są w milimetrach słupa  rtęci [mm Hg], można wówczas do przeliczenia użyć następujących wzorów:

1 [mm Hg] = 1,33 [hPa]

1 [hPa] = 0,75 [mm Hg]

Jako normalne ciśnienie atmosferyczne przyjmuje się wartość 1013,25 hPa.   Ale czy ciśnienie powietrza może być wszędzie takie samo? Otóż nie! Cieplejsze powietrze jest lżejsze i łatwiej unosi się ku górze, zatem będzie ono słabiej naciskać na powierzchnię ziemii. W miejscu tym ciśnienie będzie niższe i miejsce takie nazywane jest niżem barycznym, na mapach pogodowych oznacza się literą N (na mapach anglojęzycznych L). Analogicznie zimne powietrze ma tendencję do osiadania w dół.  Ciężar zimnego powietrza jest większy, zatem i ciśnienie atmosferyczne wyższe. Obszar taki nazywamy wyżem barycznym i oznaczamy literą W (na mapach anglojęzycznych H). Te różnice ciśnień pomiędzy poszczególnymi obszarami na Ziemi są dla nas żeglarzy bardzo istotne, gdyż właśnie wskutek wyrównywania się różnicy ciśnień pomiędzy różnymi obszarami powstaje ruch powietrza, czyli wiatr, który jest skierowany zawsze w kierunku ośrodka o niższym ciśnieniu.

wyzniz.gif

 Na powyższej ilustracji strzałkami zaznaczono kierunek wiatru wiejącego pomiędzy wyżem a niżem. 
Podczas opisu rzeczywistej sytuacji barycznej nad obszarami geograficznymi oprócz podstawowych układów barycznych czyli wyżów i niżów stosuje się inne określenia takie jak:
zatoka niżowa – obszar obniżonego ciśnienia wciskający się pomiędzy układy o wyższym ciścieniu
klin wyżowy – podłużny obszar podwyższonego ciśnienia rozdielający ośrodki o ciśnieniu niższym
siodło – obszar nieznacznie obniżonego cisnienia pomiędzy dwoma wyżami Poniższa ilustracja przedstawia rzeczywistą sytuację baryczną nad obszarem Europy

uklbar.gif

Skala Beauforta

 Skala Beauforta służy do opisu siły wiatru w zależności od objawów wywoływanych przez wiatr na lądzie i wodzie.

Objawy wywoływane na wodzie zależą jednak od wielkości akwenu i miejsca obserwacji.

Używane w komunikatach meteorologicznych ostrzeżenia oznaczają:

– OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM – wiatr może osiągać 7 B

– OSTRZEŻENIE PRZED SZTORMEM – wiatr może osiągnąć lub przekroczyć 8 B 

St. B 
Nazwa wiatru
 V (m/s)
 Objawy na wodzie
 Objawy na lądzie 
0
 Cisza 0 – 0,2 tafla lustrzana
 zupełna cisza
1
 Powiew 0,3 – 1,5 zmarszczki dym unosi się prostopadle
2
 Słaby wiatr
 1,6 – 3,3 drobne fale
 odczuwalny  powiew
3
 Łagodny wiatr 
 3,4 – 5,4 drobne fale
 poruszanie się  liści
4
 Umiarkowany 5,5 – 7,9 plusk, pianka
 poruszanie się gałązek
5
 Świeży wiatr
 8,0 – 10,7 
 gęste grzebienie
 poruszają się  większe gałęzie
6
 Silny wiatr
 10,8 – 13,8 
 grzywacze poruszają się grube gałęzie
7
 Bardzo silny wiatr 
 13,9 – 17,1 pasmo pian
 poruszają się cienkie pnie
8
 Sztorm 17,2 – 20,7 wysokie długie fale wiatr wygina pnie
9
 Silny sztorm
 20,8 – 24,4 gęstsze fale (j.w.)
 wiatr unosi drobne przedmioty
10
 Bardzo silny sztorm 24,5 – 28,4 biała piana
 wiatr łamie gałęzie
11
 Gwałtowny sztorm 28,5 – 32,6 pył wodny
 wiatr łamie pnie drzew
 12 Huragan 33,0 i więcej kipiel wodny
 wiatr niszczy budynki

Oznakowanie dróg wodnych

1. Oznakowanie przebiegu szlaku żeglownego

    1.1 Znaki pływające

        1.1.1 Prawa granica szlaku żeglownego

r1.gif

        Kolor: czerwony

        Kształt: pława walcowa, pława lub tyka ze znakiem szczytowym, tyka z wiechą

        Znak szczytowy: czerwony walec, może być w formie reflektora radarowego

        Światło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

        1.1.2 Lewa granica szlaku żeglownego

r2.gif

        Kolor: zielony

        Kształt: pława stożkowa, pława lub tyka ze znakiem szczytowym, tyka

        Znak szczytowy: zielony stożek, może być w formie reflektora radarowego

        Światło: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

        1.1.3 Rozgałęzienie szlaku żeglownego

r3.gif

        Kolor: poziome czerwone i zielone pasy

        Kształt: pława kulista, pława lub tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: kula z zielonymi i czerwonymi pasami, może być w formie reflektora radarowego

        Światło: białe izofazowe lub białe migające w grupach

          Aby odróżnić w którą stronę ogałęzia się główny szlak żeglowny można zastosować dodatkowe znaki szczytowe:

          – czerwony walec, gdy główny szlak przebiega w lewo (rozpatrując w dół)

        – zielony stożek, gdy główny szlak przebiega w prawo (rozpatrując w dół)  

r4.gif

1.2 Znaki brzegowe

        1.2.1 Przebieg szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu

r5.gif

        Kolor: czerwony / biały

        Kształt: słup ze znakiem szczytowym kwadratowym z pionowym i poziomym usytułowaniem boków

        Znak szczytowy: tablica czerwona z białymi pasami u góry i dołu albo czerwona rama

        Światło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

        1.2.2 Przebieg szlaku żeglownego wzdłuż lewego brzegu

r6.gif

        Kolor: zielony / biały

        Kształt: słup ze znakiem szczytowym kwadratowym z pionowym i poziomym usytułowaniem przekątnych

        Znak szczytowy: tablica zielono – biała z podziałem kolorów wzdłuż poziomej przekątnej albo zielona rama

        Światło: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

        1.2.3 Znak na prawym brzegu: Przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu

r8.gif

        Kolor: żółty / czarny

        Kształt: słup ze znakiem szczytowym w formie krzyża z jednym ramieniem skierowanym w dół lub kwadratowym z pionowym i poziomym usytułowaniem boków

        Znak szczytowy: żółty krzyż lub żółta kwadratowa tablica z pionowym czarnym pasem na środku

        Światło: żółte rytmiczne przerywane lub błyskowe w grupach (parzysta ilość błysków inna niż 2)

        1.2.4 Znak na lewym brzegu: Przejście szlaku żeglownego od lewego do prawego brzegu

r9.gif

        Kolor: żółty / czarny

        Kształt: słup ze znakiem szczytowym w formie krzyża z dwoma ramionami skierowanymi w dół lub kwadratowym z pionowym i poziomym usytułowaniem przekątnych

        Znak szczytowy: żółty krzyż lub żółta kwadratowa tablica z pionowym czarnym pasem wzdłuż przekątnej

        Światło: żółte rytmiczne przerywane lub błyskowe w grupach (nieparzysta ilość błysków inna niż 3)

Przykład oznakowania brzegowego przebiegu szlaku żeglownego 

r10.gif

2. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód

    2.1 Znaki stałe

         2.1.1 Na prawym brzegu

r12.gif

        Kolor: czerwony

        Kształt: tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: czerwony trójkąt wierzchołkiem w dół (może być w formie reflektora radarowego)

        Światło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

         2.1.2 Na lewym brzegu

r13.gif

        Kolor: zielony

        Kształt: tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: zielony trójkąt wierzchołkiem w górę (może być w formie reflektora radarowego)

        Światło: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

         2.1.3 Na środku drogi wodnej

r14.gif

        Kolor: czerwony/zielony

        Kształt: tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: czerwony trójkąt wierzchołkiem w dół nad zielonym trójkątem wierzchołkiem w górę (może być w formie reflektora radarowego)

        Światło: białe rytmiczne migające lub izofazowe

  2.2 Znaki stałe

         2.2.1 Na prawym brzegu

r15.gif

        Kolor: poziome czerwone i białe pasy

        Kształt: tyka na pławie lub tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: czerwony walec (może być w formie reflektora radarowego)

        Światło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

         2.2.2 Na lewym brzegu

r16.gif

        Kolor: poziome zielone i białe pasy

        Kształt: tyka na pławie lub tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: zielony stożek (może być w formie reflektora radarowego)

        Światło: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

    2.3 Znak odosobnionego niebezpieczeństwa

           Znak ustawia się na lub ponad odosobnionym niebezpieczeństwem wokół którego woda jest żeglowna
 

r23.gif

        Kolor: poziome czarne i czerwone pasy

        Kształt: kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: dwie czarne kule jedna nad drugą

        Światło: białe rytmiczne (2 błyski w grupie)

    2.3 Znak bezpiecznej wody

           Znak ustawia się gdy  woda wokół znaku jest bezpieczna i  żeglowna
 

r24.gif

        Kolor: czerwone i białe pionowe pasy

        Kształt: pława kulista, kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: czerwona kula

        Światło: białe izofazowe

3. Oznakowanie akwenów zamkniętych

    2.1 Znaki akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego

r27.gif

        Kolor: żólty

        Kształt: dowolny niekolidujący z innymi znakami

        Znak szczytowy: bez znaku szczytowego lub żółta prostokątna tablica

        Światło: żółte rytmiczne

          Przekraczanie linii wyznaczonej pławami lub znakami jest zabronione, na znakach mogą być umieszczone dodatkowe informacje
 

    2.2 Znaki akwenów dla narciarstwa wodnego lub podobnych sportów

r28.gif

        Kolor: żólty, na pławie lub znaku szczytowym napis „sport”

        Kształt: dowolny niekolidujący z innymi znakami

        Znak szczytowy: bez znaku szczytowego lub żółta prostokątna tablica

        Światło: żółte rytmiczne

Prawo drogi

Na szlakach wodnych, podobnie jak na drogach, obowiązują przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy różnymi jednostkami pływającymi. Precyzują one  kto w określonej sytuacji ma pierwszeństwo. Znajomość tych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce jest obowiązkiem każdego, kto korzysta z akwenów i pozwala uniknąć groźnych i kosztownych w skutkach kolizji. Dlatego warto w tym miejscu przypomnieć to, co każdy wodny turysta wiedzieć powinien.

Ustąpienie pierwszeństwa polega na tym, że jednostka ustępująca pierwszeństwa ma zachować się w taki sposób, aby nie zmusić jednostki posiadającej prawo drogi do zmiany kierunku lub prędkości.

Jednostka posiadająca prawo drogi ma z kolei obowiązek zachowania kierunku i prędkości i nie powinna wykonywać podczas mijania nagłych manewrów mogących wprowadzić w błąd sterników inneych jednostek.

Podstawowe zasady regulujące prawo drogi:

1. Małe statki (do 20 m długości) ustępują pierwszeństwa wszystkim innym statkom.


2. Jednostki turystyczne i sportowe (jachty) ustępują pierwszeństwa jednostkom zawodowym.

3. Jednostka wyprzedzana ma pierwszeństwo przed jednostką wyprzedzającą (niezależnie od rodzaju napędu)

wyprz.gif


4. Jednostki z napędem mechanicznym ustępują pierwszenstwa jednostkom bez napędu mechanicznego

motosail.gif

5. Jednostki żaglowe
a) płynące różnymi halsami – jednostka płynąca prawym halsem ma pierwszeństwo przed jednostką płynącą halsem lewym

plhals.gif

b) płynące tym samym halsem – jednostka nawietrzna ustępuje pierwszeństwa jednostce zawietrznej

1hals.gif


6. Jednostki z napędem mechanicznym – jednostka znajdująca się z prawej burty ma pierwszeństwo (uwaga: jachty żaglowe płynące na silniku lub jednocześnie na żaglach i silniku traktowane są jako jednostki z napędem mechanicznym)

moto.gif

Znaki kardynalne

System znaków kardynalnych służy do oznakownia miejsc niebezpiecznych

kardyn.gif

Nazwa znaku wskazuje stronę, po której należy znak omijać

Północny znak kardynalny

    kolor: czarny nad żóltym
    kształt: kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym
    znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim skierowane wierzchołkami do góry
    światło: białe rytmiczne
    rytm światła: migające

Wschodni znak kardynalny

    kolor: czarny z pojedynczym szerokim żółtym pasem
    kształt: kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym
    znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim podstawami do siebie
    światło: białe rytmiczne
    rytm światła: migające grupowe (3 błyski w grupie)

Południowy znak kardynalny

    kolor: żółty nad czarnym
    kształt: kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym
    znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim skierowane wierzchołkami w dół
    światło: białe rytmiczne
    rytm światła: migające w grupach kombinowane (po grupie błysków jeden blask ok. 2 sekund)

Zachodni znak kardynalny

    kolor: żółty z pojedynczym szerokim czarnym pasem
    kształt: kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym
    znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim wierzchołkami do siebie
    światło: białe rytmiczne
    rytm światła: migające grupowe (9 błysków w grupie)