Spotkanie Świąteczne 2008

20 grudnia 2008 roku liczne grono członków i przyjaciół naszego Klubu spotkało się w świetlicy klubowej na przystani przy ulicy Witebskiej, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczno – noworoczne życzenia.

Spotkanie rozpoczął Komandor WKŻ Pasat Andrzej Krupski krótkim podsumowaniem działalności Klubu w mijającym roku. Po przemówieniu Komandora i symbolicznym podzieleniu się opłatkiem zasiedliśmy do świątecznego stołu.

Każdy z przybyłych gości otrzymał upominek, a w rolę Świętego Mikołaja wcielił się Wicekomandor Zdzisław Skorupski. O miły nastrój zadbała kol. Agnieszka Kowalska, która dźwiękami gitary zachęciła do śpiewania kolęd. Wszyscy w miłej i uroczystej atmosferze spędzili czas do późnych godzin wieczornych wspominając mijający rok i snując plany na przyszły sezon. Za przygotowanie uroczystego spotkania składamy podziękowania w szczególności: Agnieszcze Przepierskiej, Irenie Biernackiej, Żanecie Huss, Piotrowi Lawer oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego miłego wieczoru.

Similar Posts

Dodaj komentarz