Zjazd 2006

W dniu 4 marca 2006 roku w Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy odbył się Zjazd Założycielski Oddziału Żeglarskiego PTTK „Pasat” im. Komandora Jerzego Przepierskiego.

Uczestniczący w Zjeździe członkowie WKŻ Pasat podjęli decyzję o przekształceniu istniejącego od 1966 roku Wojskowego Klubu Żeglarskiego „Pasat” wchodzącego w skład Oddziału PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy w samodzielny Oddział Żeglarski PTTK „Pasat” im. Komandora Jerzego Przepierskiego.

Podczas Zjazdu uchwalono statut tworzonego oddziału oraz wybrano władze tworzonego oddziału (Zarząd Oddziału, Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz Oddziałowy Sąd Koleżeński) na kadencję 2006-2010.

Uczestnicy Zjazdu przyjęli również uchwałę programową na najbliższą kadencję wskazującą kierunki działalności i rozwoju „Pasatu” w nowej formie organizacyjnej. Wśród najważniejszych celów działalności wymienia się: rozbudowę przystani klubowej w Brdyujściu i ośrodka w Pieczyskach, organizowanie szkoleń na stopnie żeglarskie, organizację regat żeglarskich i rejsów, udział członków Oddziału w imprezach organizowanych przez inne instytucje i kluby żeglarskie, współpracę ze szkołami i zrzeszanie młodzieży.

W związku z obchodzonym w bieżącym roku jubileuszem 40-lecia działalności klubu podczas zjazdu wyróżniono zasłużonych członków WKŻ Pasat.

Okolicznościowe wyróżnienia otrzymali:

Bogumił Bąk

Irena Biernacka

Ewa Jankowska

Edward Kozanowski

Andrzej Krupski

Andrzej Noniewicz

Agnieszka Przepierska

Andrzej Sikorski

Tadeusz Szukiel

Similar Posts

Dodaj komentarz