Układy baryczne

Powietrze zalegające nad powierzchnią ziemi naciska na nią swym ciężarem. Nacisk ten definiujemy jako ciśnienie atmosferyczne. Wartość ciśnienia oznacza z jaką siłą powietrze naciska na jednostkę powierzchni Ziemi.

Jednostką ciśnienia jest 1 Paskal [Pa], co oznacza że siła 1 niutona naciska na 1 metr kwadratowy powierzchni.

W meteorologii dla uproszczenia przyjętą jednostką jest hektopaskal [hPa]

1hPa = 100 Pa

Niektóre starsze ciśnieniomierze wyskalowane są w milimetrach słupa  rtęci [mm Hg], można wówczas do przeliczenia użyć następujących wzorów:

1 [mm Hg] = 1,33 [hPa]

1 [hPa] = 0,75 [mm Hg]

Jako normalne ciśnienie atmosferyczne przyjmuje się wartość 1013,25 hPa.   Ale czy ciśnienie powietrza może być wszędzie takie samo? Otóż nie! Cieplejsze powietrze jest lżejsze i łatwiej unosi się ku górze, zatem będzie ono słabiej naciskać na powierzchnię ziemii. W miejscu tym ciśnienie będzie niższe i miejsce takie nazywane jest niżem barycznym, na mapach pogodowych oznacza się literą N (na mapach anglojęzycznych L). Analogicznie zimne powietrze ma tendencję do osiadania w dół.  Ciężar zimnego powietrza jest większy, zatem i ciśnienie atmosferyczne wyższe. Obszar taki nazywamy wyżem barycznym i oznaczamy literą W (na mapach anglojęzycznych H). Te różnice ciśnień pomiędzy poszczególnymi obszarami na Ziemi są dla nas żeglarzy bardzo istotne, gdyż właśnie wskutek wyrównywania się różnicy ciśnień pomiędzy różnymi obszarami powstaje ruch powietrza, czyli wiatr, który jest skierowany zawsze w kierunku ośrodka o niższym ciśnieniu.

wyzniz.gif

 Na powyższej ilustracji strzałkami zaznaczono kierunek wiatru wiejącego pomiędzy wyżem a niżem. 
Podczas opisu rzeczywistej sytuacji barycznej nad obszarami geograficznymi oprócz podstawowych układów barycznych czyli wyżów i niżów stosuje się inne określenia takie jak:
zatoka niżowa – obszar obniżonego ciśnienia wciskający się pomiędzy układy o wyższym ciścieniu
klin wyżowy – podłużny obszar podwyższonego ciśnienia rozdielający ośrodki o ciśnieniu niższym
siodło – obszar nieznacznie obniżonego cisnienia pomiędzy dwoma wyżami Poniższa ilustracja przedstawia rzeczywistą sytuację baryczną nad obszarem Europy

uklbar.gif

Skala Beauforta

 Skala Beauforta służy do opisu siły wiatru w zależności od objawów wywoływanych przez wiatr na lądzie i wodzie.

Objawy wywoływane na wodzie zależą jednak od wielkości akwenu i miejsca obserwacji.

Używane w komunikatach meteorologicznych ostrzeżenia oznaczają:

– OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM – wiatr może osiągać 7 B

– OSTRZEŻENIE PRZED SZTORMEM – wiatr może osiągnąć lub przekroczyć 8 B 

St. B 
Nazwa wiatru
 V (m/s)
 Objawy na wodzie
 Objawy na lądzie 
0
 Cisza 0 – 0,2 tafla lustrzana
 zupełna cisza
1
 Powiew 0,3 – 1,5 zmarszczki dym unosi się prostopadle
2
 Słaby wiatr
 1,6 – 3,3 drobne fale
 odczuwalny  powiew
3
 Łagodny wiatr 
 3,4 – 5,4 drobne fale
 poruszanie się  liści
4
 Umiarkowany 5,5 – 7,9 plusk, pianka
 poruszanie się gałązek
5
 Świeży wiatr
 8,0 – 10,7 
 gęste grzebienie
 poruszają się  większe gałęzie
6
 Silny wiatr
 10,8 – 13,8 
 grzywacze poruszają się grube gałęzie
7
 Bardzo silny wiatr 
 13,9 – 17,1 pasmo pian
 poruszają się cienkie pnie
8
 Sztorm 17,2 – 20,7 wysokie długie fale wiatr wygina pnie
9
 Silny sztorm
 20,8 – 24,4 gęstsze fale (j.w.)
 wiatr unosi drobne przedmioty
10
 Bardzo silny sztorm 24,5 – 28,4 biała piana
 wiatr łamie gałęzie
11
 Gwałtowny sztorm 28,5 – 32,6 pył wodny
 wiatr łamie pnie drzew
 12 Huragan 33,0 i więcej kipiel wodny
 wiatr niszczy budynki

Oznakowanie dróg wodnych

1. Oznakowanie przebiegu szlaku żeglownego

    1.1 Znaki pływające

        1.1.1 Prawa granica szlaku żeglownego

r1.gif

        Kolor: czerwony

        Kształt: pława walcowa, pława lub tyka ze znakiem szczytowym, tyka z wiechą

        Znak szczytowy: czerwony walec, może być w formie reflektora radarowego

        Światło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

        1.1.2 Lewa granica szlaku żeglownego

r2.gif

        Kolor: zielony

        Kształt: pława stożkowa, pława lub tyka ze znakiem szczytowym, tyka

        Znak szczytowy: zielony stożek, może być w formie reflektora radarowego

        Światło: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

        1.1.3 Rozgałęzienie szlaku żeglownego

r3.gif

        Kolor: poziome czerwone i zielone pasy

        Kształt: pława kulista, pława lub tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: kula z zielonymi i czerwonymi pasami, może być w formie reflektora radarowego

        Światło: białe izofazowe lub białe migające w grupach

          Aby odróżnić w którą stronę ogałęzia się główny szlak żeglowny można zastosować dodatkowe znaki szczytowe:

          – czerwony walec, gdy główny szlak przebiega w lewo (rozpatrując w dół)

        – zielony stożek, gdy główny szlak przebiega w prawo (rozpatrując w dół)  

r4.gif

1.2 Znaki brzegowe

        1.2.1 Przebieg szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu

r5.gif

        Kolor: czerwony / biały

        Kształt: słup ze znakiem szczytowym kwadratowym z pionowym i poziomym usytułowaniem boków

        Znak szczytowy: tablica czerwona z białymi pasami u góry i dołu albo czerwona rama

        Światło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

        1.2.2 Przebieg szlaku żeglownego wzdłuż lewego brzegu

r6.gif

        Kolor: zielony / biały

        Kształt: słup ze znakiem szczytowym kwadratowym z pionowym i poziomym usytułowaniem przekątnych

        Znak szczytowy: tablica zielono – biała z podziałem kolorów wzdłuż poziomej przekątnej albo zielona rama

        Światło: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

        1.2.3 Znak na prawym brzegu: Przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu

r8.gif

        Kolor: żółty / czarny

        Kształt: słup ze znakiem szczytowym w formie krzyża z jednym ramieniem skierowanym w dół lub kwadratowym z pionowym i poziomym usytułowaniem boków

        Znak szczytowy: żółty krzyż lub żółta kwadratowa tablica z pionowym czarnym pasem na środku

        Światło: żółte rytmiczne przerywane lub błyskowe w grupach (parzysta ilość błysków inna niż 2)

        1.2.4 Znak na lewym brzegu: Przejście szlaku żeglownego od lewego do prawego brzegu

r9.gif

        Kolor: żółty / czarny

        Kształt: słup ze znakiem szczytowym w formie krzyża z dwoma ramionami skierowanymi w dół lub kwadratowym z pionowym i poziomym usytułowaniem przekątnych

        Znak szczytowy: żółty krzyż lub żółta kwadratowa tablica z pionowym czarnym pasem wzdłuż przekątnej

        Światło: żółte rytmiczne przerywane lub błyskowe w grupach (nieparzysta ilość błysków inna niż 3)

Przykład oznakowania brzegowego przebiegu szlaku żeglownego 

r10.gif

2. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód

    2.1 Znaki stałe

         2.1.1 Na prawym brzegu

r12.gif

        Kolor: czerwony

        Kształt: tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: czerwony trójkąt wierzchołkiem w dół (może być w formie reflektora radarowego)

        Światło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

         2.1.2 Na lewym brzegu

r13.gif

        Kolor: zielony

        Kształt: tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: zielony trójkąt wierzchołkiem w górę (może być w formie reflektora radarowego)

        Światło: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

         2.1.3 Na środku drogi wodnej

r14.gif

        Kolor: czerwony/zielony

        Kształt: tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: czerwony trójkąt wierzchołkiem w dół nad zielonym trójkątem wierzchołkiem w górę (może być w formie reflektora radarowego)

        Światło: białe rytmiczne migające lub izofazowe

  2.2 Znaki stałe

         2.2.1 Na prawym brzegu

r15.gif

        Kolor: poziome czerwone i białe pasy

        Kształt: tyka na pławie lub tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: czerwony walec (może być w formie reflektora radarowego)

        Światło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

         2.2.2 Na lewym brzegu

r16.gif

        Kolor: poziome zielone i białe pasy

        Kształt: tyka na pławie lub tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: zielony stożek (może być w formie reflektora radarowego)

        Światło: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

    2.3 Znak odosobnionego niebezpieczeństwa

           Znak ustawia się na lub ponad odosobnionym niebezpieczeństwem wokół którego woda jest żeglowna
 

r23.gif

        Kolor: poziome czarne i czerwone pasy

        Kształt: kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: dwie czarne kule jedna nad drugą

        Światło: białe rytmiczne (2 błyski w grupie)

    2.3 Znak bezpiecznej wody

           Znak ustawia się gdy  woda wokół znaku jest bezpieczna i  żeglowna
 

r24.gif

        Kolor: czerwone i białe pionowe pasy

        Kształt: pława kulista, kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym

        Znak szczytowy: czerwona kula

        Światło: białe izofazowe

3. Oznakowanie akwenów zamkniętych

    2.1 Znaki akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego

r27.gif

        Kolor: żólty

        Kształt: dowolny niekolidujący z innymi znakami

        Znak szczytowy: bez znaku szczytowego lub żółta prostokątna tablica

        Światło: żółte rytmiczne

          Przekraczanie linii wyznaczonej pławami lub znakami jest zabronione, na znakach mogą być umieszczone dodatkowe informacje
 

    2.2 Znaki akwenów dla narciarstwa wodnego lub podobnych sportów

r28.gif

        Kolor: żólty, na pławie lub znaku szczytowym napis „sport”

        Kształt: dowolny niekolidujący z innymi znakami

        Znak szczytowy: bez znaku szczytowego lub żółta prostokątna tablica

        Światło: żółte rytmiczne

Prawo drogi

Na szlakach wodnych, podobnie jak na drogach, obowiązują przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy różnymi jednostkami pływającymi. Precyzują one  kto w określonej sytuacji ma pierwszeństwo. Znajomość tych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce jest obowiązkiem każdego, kto korzysta z akwenów i pozwala uniknąć groźnych i kosztownych w skutkach kolizji. Dlatego warto w tym miejscu przypomnieć to, co każdy wodny turysta wiedzieć powinien.

Ustąpienie pierwszeństwa polega na tym, że jednostka ustępująca pierwszeństwa ma zachować się w taki sposób, aby nie zmusić jednostki posiadającej prawo drogi do zmiany kierunku lub prędkości.

Jednostka posiadająca prawo drogi ma z kolei obowiązek zachowania kierunku i prędkości i nie powinna wykonywać podczas mijania nagłych manewrów mogących wprowadzić w błąd sterników inneych jednostek.

Podstawowe zasady regulujące prawo drogi:

1. Małe statki (do 20 m długości) ustępują pierwszeństwa wszystkim innym statkom.


2. Jednostki turystyczne i sportowe (jachty) ustępują pierwszeństwa jednostkom zawodowym.

3. Jednostka wyprzedzana ma pierwszeństwo przed jednostką wyprzedzającą (niezależnie od rodzaju napędu)

wyprz.gif


4. Jednostki z napędem mechanicznym ustępują pierwszenstwa jednostkom bez napędu mechanicznego

motosail.gif

5. Jednostki żaglowe
a) płynące różnymi halsami – jednostka płynąca prawym halsem ma pierwszeństwo przed jednostką płynącą halsem lewym

plhals.gif

b) płynące tym samym halsem – jednostka nawietrzna ustępuje pierwszeństwa jednostce zawietrznej

1hals.gif


6. Jednostki z napędem mechanicznym – jednostka znajdująca się z prawej burty ma pierwszeństwo (uwaga: jachty żaglowe płynące na silniku lub jednocześnie na żaglach i silniku traktowane są jako jednostki z napędem mechanicznym)

moto.gif

Znaki kardynalne

System znaków kardynalnych służy do oznakownia miejsc niebezpiecznych

kardyn.gif

Nazwa znaku wskazuje stronę, po której należy znak omijać

Północny znak kardynalny

    kolor: czarny nad żóltym
    kształt: kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym
    znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim skierowane wierzchołkami do góry
    światło: białe rytmiczne
    rytm światła: migające

Wschodni znak kardynalny

    kolor: czarny z pojedynczym szerokim żółtym pasem
    kształt: kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym
    znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim podstawami do siebie
    światło: białe rytmiczne
    rytm światła: migające grupowe (3 błyski w grupie)

Południowy znak kardynalny

    kolor: żółty nad czarnym
    kształt: kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym
    znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim skierowane wierzchołkami w dół
    światło: białe rytmiczne
    rytm światła: migające w grupach kombinowane (po grupie błysków jeden blask ok. 2 sekund)

Zachodni znak kardynalny

    kolor: żółty z pojedynczym szerokim czarnym pasem
    kształt: kolumienka lub tyka ze znakiem szczytowym
    znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim wierzchołkami do siebie
    światło: białe rytmiczne
    rytm światła: migające grupowe (9 błysków w grupie)

XIX Regaty Pamięci 2018

15 września już po raz 19 żeglarze spotkali się nad Zalewem Koronowskim, by sportowym współzawodnictwem uczcić pamięć naszych koleżanek i kolegów, którzy wypłynęli już w swój ostatni rejs. Głównym organizatorem tegorocznych regat był Oddział Żeglarski PTTK PASAT, przy współudziale Bydgoskiego Klubu Żeglarskiego oraz Klubu Żeglarskiego Wind Koronowo.

SONY DSC

Podczas uroczystego otwarcia Komandorowie klubów współorganizujących regaty odczytali nazwiska znanych bydgoskich żeglarzy i działaczy żeglarskich, którzy pełnią już wieczną wachtę. Niestety lista ta z każdą edycją regat się wydłuża. Po uroczystym otwarciu regat sędzia główny Arkadiusz Pałubicki zaprosił sterników na odprawę i do startu w wyścigach, a oficjalni goście udali się na rejs Szamanem Morskim, podczas którego przyglądano się rywalizacji oraz tradycyjnie rzucono na wodę Wieniec Pamięci.

W rywalizacji wzięło udział 31 załóg (łącznie 90 osób).

Miejsca 1-3 w poszczególnych klasach wywalczyli:

Klasa OMEGA

Miejscezałogajacht
1Korpalski Krzysztof
Rumiński Piotr
Rumińska Zuzanna
Stratus
2Bielińska Zuzanna
Bogdański Jakub
Bieliński Kacper
POL 29
3Grajewski Tomasz
Grajewski Adam
Kowalska Sylwia
POL 66 Pociecha

Klasa T-1

Miejscezałogajacht
1Kowalski Maciej
Kowalska Joanna
Johnnie Walker
2Wierczewski Marek
Leciejewski Michał
Zjawa
3Żurek Sylwester
Duziak Włodzimierz
Sylwa

Klasa T-2

Miejscezałogajacht
1Bonk Marek
Lewandowski Piotr
MARBO
2Biały Bartłomiej
Biały Barbara
Biały Mateusz
Biały Piotr
DORIS
3Rygielski Mirosław
Lange Mirosław
REM II

Klasa T-3

Miejscezałogajacht
1Niedźwiedzki Adam
Tomasik Ewa
GAWRA BD 521
2Kołodziej Piotr
Biały Szymon
Biały Joanna
PASKUDA
3Burzych Rafał
Burzych Mateusz
Ziemski Waldemar
Tarantula

Klasa VENUS

Miejscezałogajacht
1Galor Romuald
Chrustowski Krzysztof
Kociszewski Jerzy
MYCHA
2Wojtalewicz Adam
Wojtalewicz Joanna
Wojtalewicz Wiktor
Pędziwiatr
3Rykaczewski Zbigniew
Rykaczewska Sara
Layla

Po zakończonych wyścigach uczestnicy regat oraz zaproszeni goście biesiadowali w Barze przy Przystani Wodnej przy akompaniamencie szant w wykonaniu zespoły Własny Port.

Na kolejną – dwudziestą już edycję Regat Pamięci w przyszłym roku zaprosił Komandor KŻ WIND w Koronowie Wiesław Gancarek. Oby tylko lista tych, o których pamiętamy się nie wydłużała.

12.08.2017 Regaty w cieniu huraganu

12 sierpnia zgodnie z planem miały odbyć się Regaty o Puchar OŻ PTTK PASAT. Jednak to co wydarzyło się wieczorem w przeddzień regat postawiło imprezę pod wielkim znakiem zapytania. Około godziny 21.00 nad Zalew Koronowski dotarła potężna burza, która spowodowała wiele zniszczeń w całym regionie, a na przystani przewracała drzewa, zrywała cumy i pozbawiła całą okolicę energii elektrycznej. Szczęśliwi skończyło się tylko na stratach materialnych, bo jak się później okazało nie wszyscy w Polsce mieli tyle szczęścia tego wieczoru.

Tak wyglądała przystań nad ranem…

Od wczesnego ranka wszyscy obecni członkowie Oddziału aktywnie usuwali skutki nawałnicy. Po opanowaniu sytuacji czekaliśmy na zgłoszenia chętnych do Regat.

Jako, że zgłosiło się 11 jachtów sędzia główny kol. Agnieszka Przepierska zdecydowała o przeprowadzeniu wyścigów. Dziękujemy tym, którzy pomogli nam pomimo trudnej sytuacji odbyć regaty i sami wzięli w nich udział. Tu nie chodziło o wygraną, brać żeglarska pokazała, że nie straszne nam żywioły, razem daliśmy radę. Zapewne na długo ten dzień pozostanie w pamięci uczestników imprezy, a wieczorny koncert Macieja Cichańskiego w barze przy przystani odbywający się przy latarkach i agregacie prądotwórczym przejdzie do historii, takich regat w Pasacie jeszcze nie było, i oby nigdy więcej.

Zjazd Oddziału 2016

29 stycznia 2016 roku w Sali MWiK przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy o godzinie 17.30 odbył się zwyczajny Zjazd Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT. Celem Zjazdu było podsumowanie pierwszej kadencji działalności Pasatu w nowej formie – Oddziału PTTK oraz wybór władz na nową kadencję 2016-2020.

Zebranie otworzył prezes zarządu OŻ PTTK „Pasat” – kol. Zdzisław Skorupski witając przybyłych członków Klubu. Następnie uczczono pamięć osób, które odeszły Na Wieczną Wachtę.

Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący zebrania – Mariusz Sulewski, sekretarz zebrania – Marcin Łażewski, asesor – Zdzisław Skorupski

Prowadzenie obrad przejął przewodniczący prezydium kol. Mariusz Sulewski. Następnie przewodniczący polecił prezydium ustalenie wg listy obecności sprawy prawomocności Zebrania dla celu w jakim zostało zwołane. Statutowy wymóg prawomocności zebrania, to obecność większości bezwzględnej wynoszącej min. 30 członków klubu. Po zapoznaniu się z listą obecności sekretarz zebrania stwierdził, iż na odnotowanych 59 członków do głosowania klubu, podpisy złożyło 39 członków na godz. 17.40. Po stwierdzenia tego faktu przewodniczący zebrania poinformował jego uczestników o prawomocności obrad. 

Uczestnicy Zjazdu jednogłośnie zatwierdzili przedstawiony w zawiadomieniach porządek obrad i regulamin Zjazdu. Protokolantami zebrania zostali wybrani kol. Kinga Pilarska i Rafał Walkowiak. Do Komisji Wyborczej jednogłośnie wybrani zostali kol. Tadeusz Furman, Krzysztof Laskowski i Jarosław Zagdan. Przewodniczący poinformował zebranych, aby dla zgłoszenia komisji wyborczej kandydatur do władz oraz na delegatów wykorzystać pierwszą przerwę w obradach. Komisję uchwał i wniosków wybrano jednogłośnie w składzie: kol. Eugeniusz Ostrowski,  Ireneusz Walkowiak  i  Agnieszka Przepierska.

Kolejnym punkten zebrania była przemowa ustępującego Prezesa Zdzisława Skorupskiego, który pokrótce przedstawił historię czterech ostatnich lat działania klubu. Kol. Skorupski opowiadał jaką zmianę przeszedł Pasat w czasie 4 letniej kadencji. Głównym wyczynem było przekształcenie klubu w samodzielny oddział posiadający osobowość prawną, zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej. Procedura rejestracji i założenia działalności gospodarczej wymagała załatwienia wielu spraw w określonym porządku i terminach. Następnie zostały przedstawione finanse oraz zaległości dłużników wobec Oddziału. Zostały przedstawione zasadnicze inwestycje oraz pozytywne aspekty działania klubu. Na koniec przemówienia Prezes Skorupski podziękował wszystkim aktywnie działającym członkom oraz wyraził chęć niesienia pomocy i dzieleniem się doświadczeniem nowemu zarządowi, który zostanie wybrany.

Podsumowując przemówienie kol. Skorupski wręczył najbardziej zasłużonym osobom, które przyczyniły się działalności oddziału drobne upominki. Osoby wyróżnione to:

Józef Gumienny,

Romuald Galor,

Eugeniusz Ostrowski,

Bogdan Iwanow,

Tadeusz Mrozek,

Jan Kuras,

Jolanta Śmiegiel,

Agnieszka Przepierska,

Bożena Mrozek.

Szczególne wyróżnienie zostało przekazane dla kol. Tadeusza Furmana.

W czasie wręczenia wyróżnień dotarł kol. Jerzy Gerszewski, powodując tym zwiększenie do 40 osób uprawnionych do głosowania.

Następnie głos otrzymał kol. Edward Kozanowski, który podziękował Prezesowi Zdzisławowi Skorupskiemu za przedstawianie sprawozdania oraz działania na rzecz klubu. Następnie ukłony zostały skierowane do Tadeusza Mrozka oraz Zarządu Klubu za rozwijanie oddziału oraz poprawę struktur finansowych oraz rozpoznawalność oddziału. Przedstawił również wielkie znaczenie działalności społecznej, oraz organizowanie imprez na skalę rozpoznawalną w całej Polsce.

Następnie głos otrzymał przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Andrzej Strzyżowski, który przedstawił działalność komisji. Przewodniczący wyraził opinię, iż wyniki są prawidłowe, wydatki poniesione przez zarząd były w sposób uzasadniony i racjonalny. Podsumowując komisja rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zgodnie z ordynacją wyborczą i przeprowadzonym głosowaniem wszyscy członkowie ustępującego zarządu otrzymali absolutorium. N

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały ustalającej ilość członków zarządu i komisji rewizyjnej oddziału. Przewodniczący zgłosił również konieczność zajęcia przez zebranie stanowiska, czy nowy oddział będzie posiadał sąd koleżeński, gdyż zgodnie ze statutem PTTK jest to sprawa fakultatywna do decyzji Walnego Zebrania członków. Po dyskusji zgodnie z wolą zjazdu zarząd będzie liczył 7 osobowy skład zarządu. Przewodniczący zaproponował 5 osób do komisji rewizyjnej i taką ilość 40 głosami przyjęto do tekstu uchwały. Po krótkiej dyskusyjnej wymianie poglądów uznano, że w aktualnej  kadencji oddziału, sąd koleżeński jest zbędny i jednogłośnie zagłosowano za niepowoływaniem sądu koleżeńskiego.

Przewodniczący otworzył dyskusję na temat powoływanego oddziału i jego działalności proponując ogłoszenie przerwy w obradach i apelując, by wykorzystać ją na zgłaszanie do komisji wyborczej kandydatur do władz oddziału.

          Po przerwie przewodniczący zapytał przewodniczącego komisji wyborczej czy komisja jest gotowa do przedstawienia propozycji kandydatur, co zostało potwierdzone. Komisja przedstawiła zgłoszone kandydatury:

           Po przerwie wybrano komisję skrutacyjną w składzie: kol. Józef Gumienny, Romuald Galor, Zenon Bielun.

Przystąpiono do głosowania przez wrzucanie głosów do urny pod nadzorem komisji skrutacyjnej. Po zakończeniu głosowania komisja udała się na liczenie głosów.

W międzyczasie dyskutowano nad zgłoszonymi wnioskami dotyczącymi kierunków dalszej działalności Oddziału. Przystąpiono do dyskusji nad zgłoszonymi wnioskami. Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków kol. Ostrowski poinformował że zgłoszono 4 wnioski.

          Komisja skrutacyjna po policzeniu głosów oznajmiła, że: 

– Delgatami na Sejmik KPOZŻ wybrani zostali: Damian Skałecki 35 głosów i Mariusz Sulewski 37 głosów

– Delegatem na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK wybrany został Mariusz Sulewski głosów 24.

 Komisja ogłosiła również wybrane składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2020.  Przewodniczący zebrania zarządził udanie się wybranych składów władz oddziału do ukonstytuowania zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTTK pod nadzorem przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

          Przewodniczący komisji skrutacyjnej kol. Józef Gumienny poinformował o ukonstytuowaniu się Zarządu Oddziału Żeglarskiego PTTK „Pasat” w składzie:

 1. Mariusz Sulewski                                   prezes zarządu
 2. Eugeniusz Ostrowski                            wiceprezes ds. ekonomicznych
 3. Jacek Laskowski                                     wiceprezes ds. technicznych
 4. Rafał Walkowiak                                     sekretarz
 5. Marcin Łażewski                                     skarbnik
 6. Damian Skałecki                                     członek zarządu
 7. Jarosław Zagdan                                    członek zarządu

oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału w składzie:

 1. Tadeusz Furman                             prezes komisji
 2. Bolesław Krystowczyk                     wiceprezes komisji
 3. Tomasz Rzęski                                sekretarz komisji
 4. Andrzej Strzyżowski                         członek komisji
 5. Andrzej Wiatrowski                          członek komisji

   

            Głos zabrał wybrany prezes zarządu oddziału kol. Mariusz Sulewski, który podziękował zebranym w imieniu nowego zarządu, za okazane zaufanie, zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań aby działalność oddziału spełniła oczekiwania a zarazem prosił członków o wsparcie oddziału osobistym zaangażowaniem.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę zatwierdzającą protokół komisji uchwał i wniosków. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 37 głosami za.        

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania ogłosił jego zakończenie i podziękował zebranym za aktywność podczas obrad.

Relacja z Regat Pamięci 2015

19 września 2015 roku po raz 14 odbyły się tradycyjne Regaty Pamięci poświęcone wspomnieniu żeglarzy i działaczy żeglarskich, którzy odeszli na wieczną wachtę.

SONY DSC

Honorowy Patronat nad tegorocznymi regatami objęła Wojewoda Kujawsko-Pomorska Pani Ewa Mes. Głównym organizatorem regat w tym roku był OŻ PTTK „PASAT”. Rozegrano 3 wyścigi po trójkącie. Sędzią głównym regat był kol. Jacek Firkowski. Dopisała zarówno pogoda jak i frekwencja, 59 jednostek pływających wystartowało do rywalizacji przy pięknej pogodzie a rozlewisko Zalewu Koronowskiego pokryło się żaglami. W międzyczasie zaproszeni goście odbyli rejs jachtami po akwenie podczas którego upamiętniono tych, którzy odeszli rzucając na wody Zalewu okolicznościowy wieniec.

Po skończonych wyścigach załogi udały się na tradycyjną grochówkę, a wieczorem zorganizowano biesiadę żeglarską. Wieczór uświetnił występ zespołu szantowego Własny Port. Na uczestników regat czekał poczęstunek. Uczestnicy biesiadowali do późna przy muzyce.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji regat oraz sponsorom, którzy ufundowali nagrody lub wsparli organizację imprezy:


Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Bydgoski Klub Żeglarski

YKP Bydgoszcz

KŻ Wind Koronowo

Ratownik WOPR Adam Kamiński

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 Dziękujemy członkom Pasatu za pomoc w organizacji regat: kol. Romualdowi Galor i Andrzejowi Strzyżowskiemu za pomoc w sędziowaniu , Bosmanowi – kol. Józefowi Gumiennemu, kol. Tadeuszowi Mrozek za udostępnione zdjęcia, kol. Urszuli Strzyżowskiej za obsługę biesiady oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy.

 Zapraszamy na kolejne regaty w przyszłym sezonie żeglarskim.

Wyniki regat:

Omega
MiejsceZałogaoznaczeniePunkty
1Knasiecki Romuald, Knasiecki Sebastian, Knasiecki OliwerPOL134
2Kalinowski Stefan, Knasiecki Tomasz, Knasiecka LenaPOL1135
3Lewandowski Jerzy, Osika Mirosław, Rumiński PiotrStratus9
4Dyniewski Igor, Dyniewska Agnieszka, Dyniewski Wiktorbiały kadłub bez numeru12
5Wirszyłło Wojciech, Urbański Jarosław, Ksobiak Edyta616
6Jaskuła Maciej, Żygadło Jerzy718
7Zadrusiński Michał, Heise Waldemar, Kościelna Marta827
8Aszyk Joanna, Sadzikowski Piotr, Aszyk Olimpia28
9Patalon Dariusz, Wągrocki Jakub, Ciepłowski DamianKancelaria prawna28
10Skorupski Oktawian, Skorupski Maksymilian, Skorupski ZdzisławKoga28
11Kania Jerzy, Szymczak Maciej, Siewaszewicz WojciechPOL13 zielona30
12Lewandowski Robert, Lewandowska Karolina, Dębiec Monika, Dębiec MirosławPOL 336
13Pokorniecki Kazimierz, Borowiak Patryk7 na burcie37
14Jucewicz Michał, Jucewicz Marianna, Mindykowska Zuzanna, Rulnicki WojciechCicha39
T-1
MiejsceZałogaoznaczeniePunkty
1Kowalski Maciej, Kowalski RyszardPOL 71114
2Chełminiak Tomasz, Chełminiak KatarzynaPOL 149805
3Koszykowski Marcin, Koszykowski zdzisławOrkan9
4Sobczak Maciej, Nowak Patrycja, Krutelewicz Michał, Hawryło WojciechLD-PIM-0635A14
5Niciński Bartosz, Pałaszewska Agnieszka, Maciejak Jarosław, Sarnecki Sebastian, Sarnecki BłażejPOL 383615
6Fiutowski Wiesław, Szukiel Tadeusz, Krupicz AndrzejVE-190016
7Balbuse Andrzej, Kuchajewicz Joanna, Kuchajewicz JadwigaElvis23
8Dolaciński Leszek, Dolacińska EwaIKAR24
9Mindykowski Zbigniew, Dołkowski Michał, Mindykowski LeonKaper25
10Machowski Bogdan, Szymański Paweł, Szymańska Monika, Anichimowicz PiotrKonrady33
T-2
MiejsceZałogaoznaczeniePunkty
1Kowalski Bartosz, Kowalski Mariusz, Kowalska JadwigaAlf-2 7
2Szychowiak Tomasz, Czarnecka DagmaraIsabelle Grey7
3Laskoś Paweł, Skałecka joanna, Laskoś Karol, Wojtowicz Janzielony kadłub sympathy600 10
4Olubiński Jacek, Lunitz Maciej, Lunitz Jolanta11 żagiel 11
5Kamieński Marek, Adamski HenrykCZ 0117 12
6Lasota Grzegorz, Szmude Hubert, Janowski JanFuks217
7Pasternacki Robert, Pasternacka Katarzyna, Przybylski Jacekcz0094 20
8Maliszewski Jerzy, Maliszewska MariaSpeed25
9Brzeziński Krzysztof, Lewandowska AnnaWiewiórra 26
10Domaracki Piotr, Dawgul Marcin, Domaracki WojciechSandra Artego30
11Ćwirko Ryszard, Sobek EwaElizabeth II34
12Michna Sławomir, Michna Oliwia, Michna Mikołaj, Michna MarzenaBlanka 36
13Rzęski Tomasz, Lewandowski Krzysztof, Fabisiak Paweł, Płóciennik WojciechUrsa 38
T-3
MiejsceZałogaoznaczeniePunkty
1Niedźwiecki Adam, Tomasik EwaGawra3
2Skoczylas Andrzej, Skoczylas Danuta, Skoczylas Olga, Peczka Marcin, Peczka BartoszPani Zło 6
3Piechocki Tomasz, Piechocki Marcin, Piechocki Jakub, Spychalski TomaszKropeczka 14
4Gancarek Wiesław, Gancarek Joanna, Rozkwitalski AdamKajaninka 15
5Kryspin Filip, Kryspin GrażynaMoby Dick 16
6Biały Bartłomiej, Chyła Mariusz, Witt Anna, Biały BarbaraWhitewidow18
7Paterski Wiesław, Paterska LilianaHol Wiesiek 23
8Busse Kazimierz, Busse Wojciech, Parszeniew JanZu-Lila 23
9Burzych Rafał, Ziemski Waldemar, Burzych Magdalena, Burzych Mateusz, Burzych WeronikaTarantula25
10Skałecki Damian, Malec Marta, Kaźmierczak TomaszMarteus 25
11Palmowski Włodzimierz, Gralak Bernadeta, Leśniewska Dorota, Burczak Karolina, Palmowski DariuszNicole 30
12Laskowski Krzysztof, Jarski Tadeusz, Laskowski Jacek, Dopierała Aleksandra, Laskowska RenataWielorybek37
13Piotrowski Bogdan, Piotrowski KrzysztofNZG602 38
Venus
MiejsceZałogaoznaczeniePunkty
1Jaworski Wojciech, Tazbir Michał, Jaworska Agata, Tazbir Jędrzej, Tazbir Jakub13183
2Łażewski Marcin, Fac Paula, Sulewski Mariuszbiały6
3Bartnik Mieczysław, Kowalska Bartnik AgnieszkaMeluzyna10
4Chrystian Masłowski, Dankowski Józef, Gołębiewska AlaPOL 384811
Wolna
MiejsceZałogaoznaczeniePunkty
1Myk Krzysztof, Myk KrystynaMykobar3
2Trafara Justyna, Trafara Paweł5076
3Steller Maciej, Steller Filip103269
4Piotrowski Mariusz, Łysak MartaASZA12
5Jaskulski Łukasz, Szarszewski Paweł42264dns

44 Regaty Wojskowe

W dniu 15 sierpnia 2014 po raz 44. odbyły się na Zalewie Koronowskim  regaty żeglarskie dla uczczenia Święta Wojska Polskiego organizowane przez Oddział Żeglarski PTTK „PASAT”. Honorowy patronat nad regatami objął Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Przy pięknej żeglarskiej pogodzie stawiło się wielu miłośników wodnego ścigania. Na starcie stanęło 35 załóg w sześciu klasach: T-1, T-2, T-3, Venus, Omega, wolna. Swoje reprezentacje, oprócz gospodarzy,  wystawiły: Bydgoski Klub Żeglarski, Klub Sportów Wodnych Brdyujście, Yacht Klub Polski, KŻ WIND, Przystań Rodzinna Tazbirowo oraz Viking Człuchów. W zawodach wzięli udział również przedstawiciele sponsora nagród – Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy oraz żeglarze niezrzeszeni. Po wyrównanej rywalizacji komisja sędziowska pod przewodnictwem Bogdana Specjała wyłoniła zwycięzców.

Klasa T-1

1. Maciej Kowalski (BKŻ),

2. Krzysztof Laskowski (OŻ PTTK „PASAT”),

3. Rafał Pieńkowski (OŻ PTTK „PASAT”),

4. Wiesław Fiutowski (OŻ PTTK „PASAT”),

5. Henryk Czaplicki (OŻ PTTK „PASAT”),

6. Eugeniusz Ostrowski (OŻ PTTK „PASAT”),

7. Henryk Wronko (OŻ PTTK „PASAT”).

Klasa T-2:

1. Adam Drężek (niezrzeszony),

2. Bartosz Kowalski (KŻ WIND),

3. Mirosław Rygielski (OŻ PTTK „PASAT”),

4. Sławomir Michna (KŻ WIND).

Klasa T-3:

1. Adam Niedźwiedzki (BKŻ),

2. Bolesław Krystowczyk(BKŻ),

3. Kazimierz Busse (KŻ WIND).

Klasa Venus: 

1. Marcin Łażewski (OŻ PTTK „PASAT”),

2. Zbigniew Rykaczewski (niezrzeszony),

3. Krystian Masłowski (OŻ PTTK „PASAT”, MWiK).

Klasa Omega:

1. Marcin Drużkowski (niezrzeszony),

2. Grzegorz Burzych (YKP),

3. Stefan Kalinowski (Viking Człuchów),

4. Tadeusz Wierczewski (OŻ PTTK PASAT),

5. Michał Komosiński (OŻ PTTK PASAT),

6. Wojciech Jaworski (Tazbirowo),

7. Wiesław Jarosz (KSW Brdyujście),

8. Grzegorz Skowron (OŻ PTTK PASAT),

9. Wojciech Wirszyło (MWiK Bydgoszcz).

 Klasa wolna:

1. Krzysztof Myk (BKŻ),

2. Łukasz Urbanowicz (KSW Brdyujście),

3. Mikołaj Psiakowski (KSW Brdyujście).

4. Kamil Urbanowicz (KSW Brdyujście),

5. Oliwia Jarosz (KSW Brdyujście),

6. Konrad Podgóreczny (KSW Brdyujście),

7. Adam Jarosz (KSW Brdyujście)

8. Konrad Pachura (KSW Brdyujście)

9. Zdzisław Skorupski (OŻ PTTK PASAT)

Po zakończonych zawodach i krótkiej przerwie spowodowanej załamaniem pogody, uczestnicy regat bawili się do późnej nocy przy ognisku, gdzie trwała biesiada żeglarska przy gitarowej muzyce w rewelacyjnym wykonaniu Macieja Cichańskiego.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji regat; w szczególności Panu Prezydentowi Rafałowi Bruskiemu; Zarządowi MWiK w Bydgoszczy; Komisji Sędziowskiej w składzie: Bogdan Specjał, Romuald Galor, Żaneta Błażejczak; ratownikom WOPR, składamy serdeczne podziękowania.

Do zobaczenia na kolejnych regatach!